Ordfører Kjell Arne Hermansen og kommunedirektør Trude Andresen
Ordfører Kjell Arne Hermansen og kommunedirektør Trude Andresen

Må skape en kulturendring i Drammen kommune

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Både Kjell Arne Hermansen og Trude Andresen er nye i sine jobber i Drammen kommune, som henholdsvis ordfører og kommunedirektør (tidligere rådmann). Ingen kan derfor forlange at de to i løpet av de få ukene de har sittet i sine nye stillinger skal ha «revolusjonert» Drammen kommunes store administrasjon. Det er likevel lov å håpe på at de to «nye kostene», sammen kan få luftet ut litt i en administrasjon, som etter min mening tydeligvis har gått seg fast i en gammel og utdatert kultur. Dette gjelder ledere på ulike nivåer, og i alle virksomheter.

Uansett hva slags innvendinger eller kritikk, som kommer fra egne ansatte, eller innbyggere i kommunen om forhold i noen virksomhetsområder, er standardsvaret fra lederne, uavhengig hvilke nivå de er på: «Vi kjenner oss ikke igjen i situasjonen som beskrives».

En slik arroganse overfor innbyggere og egne ansatte må det bli slutt på. La gå med at kritikken ikke alltid er like veloverveid og kan føles urettferdig, men å avfeie all kritikk, slik lederne (inkludert verneombudsfunksjonene) i Drammen kommune har gjort til regel, går ikke lenger i dagens samfunn.

Lederne, på alle nivåer i Drammen kommune, må forstå at de, sammen med den øvrige administrasjonen og politikerne er til for innbyggerne, og ikke omvendt. Tillit og troverdighet bygges gjennom åpenhet, transparens, ydmykhet og troverdig kommunikasjon.

For eksempel vet jeg ikke hvor mange ganger jeg har hørt den øverste ledelsen i Drammen kommune proklamere at ingen ansatte skal være redd for «straff» for å si i fra om det de mener er galt i kommunens virksomhet. Likevel opplever vi gang på gang at det nettopp er frykt for represalier de ansatte bruker for argument for ikke å stå frem. Først når de har sluttet i kommunen tar de bladet fra munnen.

Å få til en endring i kulturen er både et politisk og et administrativt ansvar. Og det er derfor jeg mener det allerede nå er verdt å minne de to nye øverste lederne i Drammen kommune på dette. Særlig fordi vi i løpet av få dager og uker nå i høst igjen har fått tydelige eksempler på denne arrogante ansvarsfraskrivelseskulturen i flere virksomhetsområder i kommunen.

Lederne i Helse og eldreomsorgssektoren er dessverre gjengangere (og verstinger?) i å avfeie all kritikk, enten den kommer fra egne ansatte eller fra pårørende/pasienter. Sist ute er virksomhetsleder Anette Kristine Petersen, som i kollega DT med bred pensel avfeier alle forsøk på en konstruktiv kritikk fra tre ansatte i hjelpepleien, som har sluttet på grunn av det de mener er dårlige arbeidsforhold.

Tidligere i høst (i september) var vi vitne til at virksomhetsleder Randi Håkonsen ved Åskollen bo – og servicesenter, her i DRM24, avfeide all kritikk mot forholdene ved dette hjemmet som uriktig. Hun gjorde det, selv om daværende ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen, etter et besøk ved hjemmet i valgkampen, gikk langt i å kritisere en del forhold ved Åskollen bo- og servicesenter.

Når vi så i tillegg i de siste dagene har fått innblikk i situasjonen ved Drammensbadet, og den ansvarsfraskrivelsen lederen der, Kristina Vinda, utviser ved å hevde at kritikken mot renholdet på badet ikke er faktabasert (DRM24), går grensen for hvor tålmodig innbyggerne skal være.

Personlig er jeg overbevist om at alle de henvendelsene (både skriftlige og muntlige) vi i DRM24 har fått, om det elendige renholdet ved Drammensbadet, er basert på fakta fra folk som daglig eller ukentlig har brukt badet, men som fremover vil vegre seg for å gå dit på grunn av det dårlige renholdet.

Jeg opplever at alle engasjerte innbyggere i Drammen kommune nå ønsker seg en ordfører som ikke bare blir «en snorklipper eller kaste glans over-person», men en ordfører som også setter seg i førersetet når det gjelder å ta tak i de viktigste sakene både politiske og administrativt i Drammenn kommune.

Når det gjelder den nye kommunedirektøren håper jeg hun ser viktigheten av ikke å fremstå som «tause Birgitte», slik hennes forgjenger gjorde, men ta tak i de sakene og utfordringene som tilligger en kommunedirektør.

«Trygg styring» og «Attraktive Drammen» er to slagord vi trolig vil høre mye om i tiden fremover, og det blir spennende å se hvilke innhold de to øverste lederne i Drammen kommune vil fylle disse slagordene med når det gjelder å skape økt tillit mellom politikerne og administrasjonen på den ene siden og innbyggerne på den andre siden.

Powered by Labrador CMS