MENINGER: Av Tor Horgen Ellingsen
Leder i foreningen For Nedre Eiker

SIER JA TIL FOLKEAVSTEMNING: Nedre Eiker-aksjonistene krever løsrivelse fra «nye» Drammen Kommune, og har fått delvis støtte for sine synspunkter fra blant annet Frp-benken og Kristin Gjerde fra Nedre Eiker i kommunestyret.

Nå kan ikke politikerne svikte oss

- Misnøyen med den nye kommunen er stor.

MENINGER: Den 28. mars skal kommunestyret i Drammen behandle kravet om ny folkeavstemning om løsrivelse av Nedre Eiker fra «nye» Drammen Kommune. Kravet er fremmet av foreningen For Nedre Eiker som på kort tid skaffet 1.500 signaturer fra innbyggerne.

Bakgrunnen for aksjonen er den store misnøyen med den nye kommunen, som bare har styrket seg etter hvert som folk opplever generelt dårligere kommunale tjenester og større avstand mellom innbyggerne og kommunens ledelse. Lokaldemokratiet er svekket og løftene om bedre økonomi, bedre tjenester og nytt sykehjem er brutt. Nedre Eikers eldre blir plassert på sykehjem i Svelvik eller andre kommunedeler fjernt fra de pårørendes boligsteder.

Nedre Eikers innbyggere er de store taperne i kommunesammenslåingen og skuffelsen over at folkeavstemningen i 2016 ble tilsidesatt holder liv i motstanden mot den nye Drammen Kommune.

Nå har kommunestyret i Drammen en gylden anledning til å gi innbyggerne i Nedre Eiker den rett de har krav på; om å gjennomføre en ny folkeavstemning om gjenoppretting av Nedre Eiker Kommune. De tidligere Nedre Eiker-politikerne, som sitter i Drammen kommunestyre, har nå mulighet til å vise at de er villige til å ta sine egne velgere på alvor og lytte til deres krav. Dette kan være med å rette opp den store uretten som er begått mot deres egne innbyggere. Likedan bør både Svelvik og Drammens representanter vise at de er lydhøre for innbyggernes enkle ønske; en folkeavstemning som en gang for alle gir et riktig uttrykk for hva Nedre Eikers innbyggere mener.

Flere undersøkelser viser at misnøyen med den nye, tungdrevne og kostbare kommunen, er betydelig i alle kommunedelene. Enorme investeringsbehov i gamle Drammen, som ny bybro og nytt renseanlegg, gir lite igjen til nødvendige investeringer i Nedre Eiker og Svelvik. Drakampen om de kommunale midlene blir stadig større og sentrale Drammen, med hovedtyngden av kommunens innbyggere, vil vinne de fleste kampene.

Kostnadene blir lavere enn nytten. En gjenoppretting av Nedre Eiker kan aldri bli dyrere enn selve sammenslåingen, avhengig av hvordan gjenopprettingen blir gjennomført. På sikt vil en oppløsing av den nye kommunen lønne seg for alle. Nedre Eiker kan drives for langt lavere kostnad pr. innbygger og «gamle» Drammen kan slanke sin enorme administrasjon.

Foreningen For Nedre Eiker har gitt konkrete innspill til hvordan en gjenoppretting av Nedre Eiker kan gjennomføres, men er forberedt på at det kan komme skremsler om enorme kostnader forbundet med dette. Det finnes utallige eksempler på hvordan ledelsen i offentlige etater og topp-politikerne lett underbudsjetter når det er noe de ønsker å gjennomføre og det stikk motsatte i forhold til det de ikke ønsker.

Utfordringen med oppløsningen av sammenslåtte kommuner og fylker, er at folk i ledende posisjoner ikke ønsker å miste posisjonene eller få dårligere betingelser. Det er usannsynlig at oppløsningene vil koste mer enn sammenslåingene, som ingen stilte spørsmål rundt den gang de ble gjennomført. I Nedre Eiker bor 25.000 samlet på et ganske konsentrert område, vi trenger ikke bygge nytt rådhus, brannstasjon eller teknisk sentral. Med riktig ledelse og politikere som engasjerer seg i lokalsamfunnet, kan vi bli en av landets beste kommuner å leve i.

Av
Tor Horgen Ellingsen
Leder i foreningen For Nedre Eiker

Powered by Labrador CMS