FULL FORVIRRING: Det hersket tilløp til kaos i kommunestyresalen før avstemningen skulle finne sted.

Omstridt flyktningeforslag vedtatt i kommunestyret

Etter lang diskusjon og usedvanlige følelsesladede innlegg har Drammen kommune vedtatt et ønske om å bosette ukrainske flyktninger fremfor andre grupper i 2024. Vedtaket sendes nå statsforvalteren for lovlighetskontroll.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Saken har vakt oppmerksomhet langt utover Drammens grenser, og kan potensielt skape presedens dersom vedtaket blir stående. Med Frp i spissen har flertallsposisjonen bestående av forøvrig Høyre, Krf og Pensjonistpartiet vedtatt med knappest mulig flertall å bosette 125 flyktninger - halvparten av rådmannens forslag.

- Det er allikevel ikke antallet diskusjonen i hovedsak går på, det er hvem vi skal bosette som er stridens kjerne, la det ikke være noen tvil om det, sa en gråtkvalt Simon Nordanger, den ellers så slagkraftige Sp-toppen fra talerstolen (bildet)

- FLAU: Simon Nordanger var følelsesmessig beveget på talerstolen og varslet at han ville anmelde kommunen for brudd på grunnloven.

Posisjonspartiene har etter at forslaget først ble vedtatt i formannskapet justert ordlyden noe, etter beskyldninger om både rasisme, diskriminering og inhuman tankegang - til dette: 

«Kommunestyret mener vi i dagens situasjon med krig i våre nærområder, er forpliktet til å prioritere flyktninger fra Ukraina. På denne bakgrunn ber kommunestyret om at Ukrainske flyktninger bosettes».

Krf ville ha lovlighetskontroll: - Absurd å være med på

Rett før kommunestyret hadde kommuneadvokaten også offentliggjort sin vurdering av det opprinnelige forslaget, og landet på at det var diskriminerende og dermed ikke lovlig med bakgrunn i en ordlyd om at man ikke skulle bosette ikke-vestlige innvandrere som følge av integreringsutfordringer.

Denne delen ble altså tatt bort i det endelige vedtaket, men det gjorde ikke saken veldig mye bedre for opposisjonen - og heller ikke Krf's Turid Solberg Thomassen, som overfor DRM24 beskrev det som «absurd» å være med på utifra hennes og partiets verdisyn. Hun varslet derfor fra talerstolen at hun ville be om lovlighetskontroll av forslaget hun selv var med på å fatte.

- For å være helt sikker på at vi har alt på det tørre. Dette strider mot det meste av grunnen til at jeg driver med politikk, sa en opprørt Thomassen (bildet) til DRM24 etterpå.

Det til tross for at flertallsposisjonen altså har vedtatt i sin felles samarbeidserklæring å bosette flyktninger fra nærområdene.

Etter at forslaget ble vedtatt stemte også hele opposisjonen for å sende vedtaket til lovlighetskontroll hos statsforvalteren, hvilket innebar at Thomassen slapp den jobben. Men det betyr også at vedtaket må opprettholdes, trolig i neste kommunstyremøte, før det sendes statsforvalteren og i sin tur skal vurderes.

- Saklig begrunnelse

Dermed blir det trolig både vår og sommer før vi får vite om vedtaket blir stående. Fra før har en rekke instanser kommet med innsigelser og advarsler mot lovligheten, og flere opposisjonspolitikere tok også fra talerstolen til orde for at det var et brudd på både grunnloven og menneskerettighetene.

Frp på sin side med Jon Helgheim i spissen argumenterte for at vedtaket er lovlig så lenge man har en saklig begrunnelse til å forskjellsbehandle, ved å eksempelvis vise til krig i Europa og avhjelpe flyktninger i egne nærområder fremfor andre. 

FIKK SÅ HATTEN PASSET: Høyre-benken måtte stå i stormen etter at gruppeleder Kristin Surlien presenterte forslaget som opposisjonen mente var å «pynte grisen».

- Skinndebatt med motiver

Overfor DRM24 sier Helgheim at opposisjonen har drevet en skinndebatt som er politisk uinteressant.

- Det vi har hørt fra talerstolen i dag er stråmannsargumentasjon, moralske skjenneprekener og karakteristikker som er lite hyggelig å få kastet setter seg bare fordi man har andre løsninger for innbyggerne. Det har kostet for oss som har stått i stormen, sier Helgheim (bildet) til DRM24.

- Ser frem til grundig lovlighetskontroll

- Vedtaket har vekket nasjonal interesse, kan dette skade Drammens omdømme?

- Jeg er stolt av Drammen, og i motsetning til politikere med motiver tror jeg nok mange tenker at Drammen har blitt en fin by som har tatt imot litt for mange flyktninger i forhold til hva i greier å integrere. Fremover skal vi ha en ansvarlig innvandringspoltikk, sier Helgheim til DRM24.

- Bekymret for lovlighetskontrollen?

- Vi får se hvordan det slår ut, men jeg ser frem til en ordentlig lovlighetskontroll hvor vi kan komme til bunns i dette, så får vi forholde oss til det hvis det blir gjort på en ordentlig måte. Det spørs jo hva de som vurderer dette legger til grunn. Det som er gjort så langt av statsråd og kommuneadvokaten holder ikke mål, sier Helgheim.

Han er fornøyd med hvordan vedtaket endte opp.

- Dette er bra for Drammen og sier noe om vår egen kapasitet i forhold til antallet vi skal bosette, og at vi skal ta vare på egne innbyggere. Jeg synes vi fikk frem posisjonens syn på en saklig måte.

PS: Som et tilleggspunkt fremmet av Simon Nordanger (Sp) vedtok et enstemmig kommunestyre å bosette fem multihandikappede flyktninger med spesielle behov i tillegg til de 125 flyktningene.

Jon Helgheim måtte svare ut replikker i fleng, og noterte så blekket sprutet underveis.
Powered by Labrador CMS