MENINGER: Hege Breen Bakken
Politisk redaktør, Drammens Tidende

Oppsiktsvekkende fra en pressemann

MENINGER: Hva skulle Tom Berntzen gjort uten Drammens Tidende? Siden han begynte som kommentator i DRM24, har han hyppig inkludert Drammens Tidende i sine kommentarer, og som han ofte bygger sine narrativer rundt. Han ser allianser og samrøre over alt, bortsett fra rundt seg selv.

Det er useriøst og gir grunn til å spørre hvor snevert kildenettverk han faktisk har, hvor orientert han egentlig er på ulike kunnskapsområder, og om hvor bevisst han er på konfliktene innad i de store partiene.

Drammens Tidende står selvsagt ikke i ledtog med enkeltpartier, enkeltpolitikere eller organisasjoner. Vi er en partipolitisk uavhengig avis som har som fremste rettesnor å gjøre Drammen og drammensregionen bedre. Det gjør vi uten tanke på hvilke partier som mener hva, eller med bekymring over at vi tråkker noen på tærne. Det viktigste for oss er å drive balansert og kildekritisk nyhetsjournalistikk, og kritisk og tydelig meningsjournalistikk.

Noen av oss skriver kommentarartikler, slik Berntzen selv gjør, som gir uttrykk for skribentens egne holdninger. Og i likhet med de aller fleste riks-, regions- og lokalaviser skriver vi lederartikler, som gir uttrykk for avisens mening. Så kan Berntzen like det han leser eller ikke. Akkurat som mange ikke liker det Berntzen skriver.

Det som er oppsiktsvekkende er at en pressemann som han, med tidligere nyhetsdirektørtittel fra NRK, ikke klarer å se forskjellen på den objektive nyhetsjournalistikken på den ene siden og den subjektive meningsjournalistikken på den andre. Eller kanskje han ikke vil se forskjellen, fordi det ikke passer inn i narrativet.

I stedet sauses en rekke udokumenterte påstander sammen til en eneste stor konspirasjonssuppe. Et eksempel er når Berntzen med sine briller får det faktum at Høyre og Frp med dagens meningsmålinger kan danne flertall alene, til at DT "skremmer" velgerne. Vel, det er det i så fall Berntzen selv som gjør. Vi slår bare fast fakta og forklarer de politiske mekanismene. Berntzens skremmebilder bygger ikke akkurat tillit til journalistikken, noe han ikke minst selv bærer et ansvar for.

Jeg kan forsikre NRK-pensjonisten om at det er stort meningsmangfold i Drammens Tidendes redaksjon. Det viser blant annet våre interne meningsmålinger før hvert valg. Noen stemmer Frp og SV, de fleste Høyre eller Ap.

Noen er for bompenger, andre er sterkt imot. Men når journalistene dekker bompengesaker på nyhetsplass, skal de balanseres og presenteres uten slagside den ene eller andre veien. Det sitter i journalistenes ryggmarg.

Drammens Tidendes nyhetsdekning farges selvsagt ikke av synet vi har på lederplass, slik det heller ikke blir gjort i andre aviser. Vi skriver mye om veier og trafikk, fordi det er viktig for leserne. Samtidig kan vi helt fint på lederplass mene at politikerne bør stenge flere veier for å gjøre det tryggere og triveligere i bysentrum. Det er ikke et kontroversielt synspunkt i disse tider, verken faglig eller politisk.

Fremfor alt burde det være unødvendig å minne en erfaren pressemann om så elementære og pressefaglige selvfølgeligheter. Vi skal ikke frata Berntzen gleden over å dyrke sin interesse for Drammens Tidende. Det er han i sin fulle rett til. Men litt redelighet er heller ikke å forakte, oss pressefolk imellom.

Av
Hege Breen Bakken
Politisk redaktør i Drammens Tidende

Powered by Labrador CMS