MENINGER: Herman Ekle Lund
Gruppeleder, Drammen Venstre

Ordføreren har rett: Vi må samarbeide om å få ned trafikken

Publisert Sist oppdatert

MENINGER: Årets framlegg av Nasjonal Transportplan 22.03 skapte som vanlig både skuffelse og begeistring rundt i landet. Vi i Venstre mener Drammen har grunn til optimisme, da den nye NTPen legger opp til å ta oss et stort steg nærmere løsningen på vår suverent viktigste lokale transportutfordring: Å gjøre kraftige kutt i biltrafikken, slik at luftforurensningen og utslippene går ned.

Dette må skje gjennom en kombinasjon av gulrot og pisk: at det blir enklere og billigere å ta kollektivtransport, sykle og gå, samtidig som det blir mindre attraktivt å kjøre når du ikke må.

Vi forstår teksten i NTP 
som en klar invitasjon til å forhandle om Buskerudbyens nyskapende forslag til byvekstavtale: En avtale uten bompenger, men som heller ikke inneholder veiprosjekter. Altså at staten bare stimulerer til “gulrot”, men uten å bruke “pisk” – forutsatt at vi lokalt klarer å håndtere pisken selv.

Vi i Venstre har vært forsiktig 
skeptiske til dette alternative “Buskerudbypakke 3” siden vi begynte å diskutere det i 2020; men bare fordi vi ikke har trodd at staten ville akseptere en slik løsning uten bompenger. Vi har ikke trodd de ville se det som realistisk at vi klarte å redusere biltrafikken uten pengeinnkreving som trafikkavstøtende virkemiddel. Vi har likevel stemt for forslaget hele veien, og når staten nå tilsynelatende vil åpne forhandlinger om denne løsningen likevel, så applauderer vi det og vil være en konstruktiv samarbeidspartner.

Dette vil imidlertid først kreve knallhard lokal disiplin for å redusere biltrafikken med andre tiltak. Klarer vi ikke å vise det, så faller denne unike forhandlingsmuligheten 100% sikkert i fisk. Da er ikke bare risikoen høy for at “gratisløsningen” med belønningsmidler vi har hatt faller bort, men veien vil trolig også være farlig kort til statlig tvang for å få bukt med luftkvaliteten. Vi er som kjent blitt nest verst i landet på luftforurensning, og den nasjonale tålmodigheten kan umulig strekke seg veldig mye lenger hvis ikke Drammen snart viser lokal vilje og handlekraft. I en slik tvangssituasjon vil Drammen ikke sitte i førersetet for utforming av tiltak, og det vil trolig bli mye mer inngripende enn om vi griper denne invitasjonen vi nå har fått med begge hender.

Derfor trenger vi nå 
at et ansvarlig tverrpolitisk flertall i kommunestyret setter seg ned, er konstruktive og lager et kompromiss som gjør at vi kommer i posisjon til å forhandle om denne byvekstavtalen uten bompenger.

Et slikt flertall må bli enige 
om en parkeringspolitikk som ikke gjør det mer, men mindre, attraktivt å parkere i Drammen sentrum. Vi må snu årets vedtatte kutt i sykkelveier tilbake til fortsettelse av 2023-nivået, eller overoppfylle dette. Vi må få fortgang i kommunedelplanen for mobilitet på Strømsø (som vi nettopp har vedtatt) og at de foreslåtte tiltakene her for å stenge og nedgradere gater for biltrafikk faktisk blir gjennomført – og det bør igangsettes tilsvarende planarbeid også for andre belastede kommunedeler. Vi må samle oss bak en traséløsning som gjør “superbussen” til sykehuset reelt mulig, vi må gi full støtte til piloten for å teste ut ferge, og vi bør se med åpne øyne på alle andre gode ideer som kan flytte trafikken.

Samtidig må naturligvis 
Regjeringen gi oss en hjelpende hånd allerede nå i Revidert statsbudsjett ved å styrke Buskerud slik at vi unngår de planlagte kuttene i kollektivtransporten. Vi i Venstre er helt enige med ordfører Kjell Arne Hermansen i at vi ikke får gjennomført noe ved å syte, klage og peke på andre. Vi må samarbeide.

Venstre er derfor klare 
til å snakke med partier i alle farger om et langsiktig kompromiss for å løse disse problemene. Det er viktig at dette skjer nå – før det tas lokale valg som ødelegger den unike muligheten vi nå har fått. Våre telefoner er påskrudd – det er bare å ringe, Kjell Arne!

Av
Herman Ekle Lund
Gruppeleder, Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS