LOVNADER MED BEGRENSET VERDI: Tore Opdal Hansen med Holmenbrua i bakgrunn. Ny bru er prioritert i Nasjonal Transportplan, men ikke i den første seksårsperioden.

Skuffet over NTP: – Hadde håpet på bedre uttelling for Drammen og Buskerud

– Vi har fått lite gehør for våre ønsker, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen. Han får støtte av drammensordfører Kjell Arne Hermansen, som konstaterer at status for forhandlinger om byvekstavtale er på stedet hvil.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Fredag la samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) frem Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2025–2036

Av de store veiprosjektene Buskerud fylkeskommune hadde på sin prioriteringsliste, er det kun rv. 7 Ørgenvika- Kittilsvik som er nevnt i første periode av ny NTP, og som i praksis blir en forpliktende prioritering.

- Det er mange små og store prosjekter i Buskerud som er omtalt i NTP, men det er dessverre bare rv. 7 Ørgenvika – Kittilsvik som er prioritert i den første seksårsperioden av planen, altså fra 2025 til 2030. Prioriteringer etter 2030 har begrenset verdi da NTP skal revideres om fire år, sier fylkesordfører Tore Opdal Hansen.

Han får støtte av drammensordfører Kjell Arne Hermansen, som heller ikke finner noen grunn til å sprette champagnen.

– Det er veldig bra at både E134 og Holmenbrua er inne i NTP, men jeg kjøper ikke kake før spaden er i jorden. Vi må nå legge press på Statens vegvesen for å starte byggingen tidligere, sier Hermansen.

Byvekst-avtale på stedet hvil

Hermansen er heller ikke imponert over hva Buskerudbyen kommer ut av det med tanke på byvekstforhandlinger.

I forslaget til ny NTP står det at det vil være «aktuelt å invitere Buskerudbyen til forhandlinger» utover i planperioden, men at det så langt ikke er tatt stilling til når det kan være aktuelt å starte opp.

Det er i samsvar med tidligere beskjeder fra staten til Buskerudbyen. På pressekonferansen gjentok samferdselsministeren at det ikke er et absolutt krav om bompenger for å få byvekstavtale, men at det ikke vil være mulig å nå nullvekstmålet uten bilrestriktive tiltak.

– Vi er glade for å være blant de ni byområdene som har eller kan få byvekstavtale. Men jeg kan ikke se at staten er noe mer konkret nå om tidspunkt for oppstart enn tidligere, dessverre. Vi kunne selvsagt ønske oss at staten var tydeligere på når forhandlingene kan komme i gang, sier Kjell Arne Hermansen.

Buskerudbyen har i dag belønningsavtale med staten, og inntil videre legger regjeringen opp til å videreføre denne.

E18-utbyggingen stanses: - Utrolig skuffende

I Asker og Bærum er responsen fra ordførerne også sinne og frustrasjon etter at del to av E18-utbyggingen (Ramstadsletta–Nesbru) nå er lagt på is, og tatt ut av ny NTP - noe som også vil berøre tusenvis av innbyggerne i drammensområdet hver dag.

Prosjektet blir i beste fall kraftig forsinket, i verste fall lagt helt på is.

– Det er jo brukt flere hundre millioner på å planlegge denne videreføringen av E18. Det er utrolig skuffende at regjeringen ikke prioriterer fullføring. De gamle broene som utgjør dagens motorvei – må skiftes ut snart likevel, og det bør inn i totalregnestykket, sier ordfører Lisbeth Hammer Krogh (H) i Bærum til VG.

Jernbaneutvikling lagt på is

Ringeriksbanen var, som en del av fellesprosjektet med E16, det prosjektet Viken/Buskerud fylkeskommune prioriterte høyest i sitt innspill til NTP. Prosjektet er ikke prioritert med midler i planen, men skal i stedet inngå som en del av en ny fjerntogstrategi.

- Ny Ringeriksbane er det viktigste prosjektet på bane i vår region. Det er en stor strek i regningen at prosjektet ikke er prioritert i NTP. At prosjektet nå skal inngå som en del av en ny strategi, frykter jeg bare er en omskrivning av at det ikke blir noe av, sier Tore Opdal Hansen.

Regjeringen kommer ikke med noen løfter om bedre togtilbud til Kongsberg i NTP-forslaget.

En utredning som WSP har utført for Buskerudbyen viser at det kan være mulig å få til et langt bedre togtilbud til Hokksund og Kongsberg til en mye lavere pris enn det et dobbeltspor vil koste. Utredningen er et så godt utgangspunkt at ordførerne mener det må settes av midler til å utvikle togtilbudet Drammen – Kongsberg.

Vedlikeholdspott: - Monner lite

Buskerud fylke sliter, i likhet med mange andre fylker, med et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Det er noen tekniske endringer i finansieringen for fylkesveiene.

I transportplanen som ble lagt frem i dag er det lagt opp til en økning på nærmere 300 mill. kr til Buskerud i første seksårsperiode, dvs. i underkant av 50 mill. kr pr. år.

– Det er positivt med et tilskudd til vedlikehold av fylkesveiene, men nærmere 300 mill. kr fordelt på en seksårsperiode monner veldig lite, og vi er ikke i nærheten av å ta igjen vedlikeholdsetterslepet i Buskerud, sier Opdal Hansen.

Møter ministeren etter påske

Både byvekstavtale, tog og kanskje bru og vei blir tema når både Hermansen og Opdal Hansen har møte med samferdselsministeren 15. april.

I møtet ønsker de å klargjøre premissene for hva som må til for at forhandlinger om byvekstavtale skal komme i gang, og hva Buskerudbyen kan gjøre for å legge forholdene best til rette.

– Vi får se hvilke resultater det møtet gir, avslutter Opdal Hansen.

Powered by Labrador CMS