Lover penger til ny Holmenbru og E134 i Lier

Planene har lenge vært klare, men finansieringen har manglet. Nå har Arbeiderpartiet og Senterpartiet funnet penger til prosjektene i Nasjonal Transportplan som legges fram fredag. Men når byggingen starter, er i det blå.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Tirsdag var samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) på rundtur i Buskerud med vei-milliarder i kofferten. At E134 i Lier ville prioriteres i nasjonal transportplan ble kjent tidligere i mars, men når byggingen kan starte er foreløpig usikkert.

Regjeringen har lovet 2,5 milliarder kroner til prosjektet, som estimeres til seks milliarder. Det betyr at bilistene får mesteparten av regninga i form av bompenger på forbindelsen E134-E18 mellom Spikkestad og Lierbakkene.

Men når byggingen kan starte er foreløpig uklart, ifølge samferdselsministeren.

– Vi har noe i transportpolitikk som kalles porteføljestyring, hvor prosjekter hele tiden må konkurrere med hverandre. Og så vil vi kunne velge fra den porteføljen av prosjekter for oppstart i statsbudsjettet i år som kommer, uttaler Nygård til NRK.

Ingen bompenger på ny Holmenbru

Bompenger blir det imidlertid ikke i forbindelse med ny firefelts Holmenbru, slik et tverrpolitisk flertall har lagt til grunn i Drammen.

I slutten av februar sendte fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H) brev til samferdselsdepartementet om hvilke prosjekter de mente måtte prioriteres i Nasjonal Transportplan, og Holmenbrua i Drammen var blant ønskene som ble innfridd. 

Nå har også Staten bestemt seg for at brua skal fullfinansieres med 1,3 milliarder som viktig nasjonal stamvei og tilgangspunkt til og fra Drammen Havn.

Den gamle brua synger på siste verset, og den nye får gode løsninger for både gående og syklende i tillegg til dobbel kapasitet i begge retninger. Når prosjektet påbegynnes er heller ikke her klart.

Powered by Labrador CMS