MENINGER: Sajid Mukhtar
Sekretær, Partiet Sentrum

Partiet Sentrum er imot bompenger i Drammen

MENINGER: Partiet Sentrum er imot bompenger i Drammen og mener at politikerne må lytte til befolkningen før de tar beslutninger om byvekstavtale. Fylkesordføreren Roger Ryberg har nylig oppfordret politikerne til å akseptere bompenger som en del av byvekstavtalen, men vi mener at dette vil være en urimelig byrde for mange i Drammen. Tidligere beregninger har vist at en familie med bil kan få en ekstra kostnad på opptil 30 000 kroner eller mer hvis de har to biler. Dette er en kostnad som kan velte lasset for mange og spesielt i den dyrtid vi befinner oss i.

Vi i Partiet Sentrum ser imidlertid ikke på byvekstavtale som noe negativt. Tvert imot tror vi at en god byvekstavtale er viktig faktor for utvikling og vekst i Drammen. Men å bruke bompenger som en finansieringskilde vil skape store forskjeller og vi ønsker ikke å støtte en ordning som kan ramme folk i en allerede tøff økonomisk tid. I dag er det bred politisk enighet om å jobbe for å få på plass en byvekstavtale uten bompengepakke, og det må vi fortsette med også etter valget.

Det er også viktig å merke seg at dagens kollektivtilbud i Drammen ikke er godt nok til at man kan kutte ut bilen. Dette vil føre til at barnefamilier vil måtte kutte andre steder, som fritidsaktiviteter og ferier. Vi ønsker derfor å jobbe for et bedre kollektivtilbud som gjør det mulig å redusere avhengigheten av bilen.

Vi ser det som svært viktig at velgerne får tydelige svar fra de politiske lederne i Drammen angående deres fremtidig holdning til bompenger. Det er bekymringsfullt at hverken ordfører Monica Myrvold Berg eller ordførerkandidaten til Høyre, Kjell Arne Hermansen, har gitt klare svar på hva de vil gjøre i forhold til bompenger etter valget. Vi vil påpeke at velgerne fortjener å vite hva de står for før valget. Det er særlig viktig at de gir klarhet i om de vil innføre bompenger dersom søknaden om byvekstavtalen ikke går igjennom. Vi oppfordrer derfor ordføreren og ordførerkandidaten til å være tydelige på dette punktet og gi velgerne klarhet i deres standpunkt.

Til slutt vil vi gjenta vårt standpunkt om at vi ikke vil støtte innføringen av bompenger i Drammen, verken før eller etter valget. Vi tror på å finne alternative finansieringskilder som ikke skaper økte forskjeller og belastninger for innbyggerne i Drammen.


Av
Sajid Mukhtar
Sekretær
Partiet Sentrum

Powered by Labrador CMS