FRA RÅDHUSET TIL FAKKELTOG: Ordfører Kjell Arne Hermansen og Høyre stilte opp i fakkeltoget initiert av opposisjonspartiene på bakgrunn av det famøse flyktningevedtaket, som foreløpig har toppet en turbulent periode i det politiske sirkuset i Drammen.

Påsken - en tid for refleksjon - også i drammenspolitikken

Publisert Sist oppdatert

MENINGER: Vi nærmere oss raskt påsken, en tid som gjerne blir betegnet som den stille uke. Og er det noe vi trenger i drammenspolitikken akkurat nå så er det nettopp stillhet fra en meget turbulent og uverdig politisk debattvinter. Jeg har et håp, kanskje er det fåfengt, at vårsola og varmen skal virke positivt også på debattklimaet i de ulike politiske fora i Drammen, kanskje særlig i kommunestyret.

Etter fire turbulente år i drammenspolitikken med rødgrønt styre, ser det ikke ut til at de minste partiene i den foregående posisjonen ønsker å sette innbyggerne og velgerne i sentrum, men i stedet fortsette den meget polariserende debattformen flere av de ledende kommunestyrerepresentantene fra disse partiene har lagt seg til.

Enkelte har dessverre den vanen at de må åpne alle sine innlegg med sleivspark mot sine politiske motstandere. Det er tydeligvis ikke nok å fremsnakke sin egen politikk. At FrPs politikk og innflytelse i flertallsposisjonen irriterer, er ikke et godt nok argument for å gjøre alle debatter til provoserende konfrontasjoner.

Et langt liv i den politiske journalistikken har lært meg at det å bekjempe politiske motstanderes synspunkter må skje gjennom faktabasert debatt, og ikke gjennom det som kan oppfattes som støtende og konfronterende argumentasjon. Det er å undervurdere innbyggerne å tro at en slik umoden politisk debattform gjør inntrykk.

Det som skjer fra talerstolen er i altfor mange tilfeller kun et forsvar for forutinntatte meninger som hindrer gode og brede løsninger, og i stedet skaper økt polarisering

Jeg skjønner godt at de små partiene i flertallsposisjonen i forrige periode, som den gang hadde langt større innflytelse enn det størrelse skulle tilsi, nå er frustrerte over å ha blitt plassert på sidelinjen. Dette er likevel ikke et godt nok argument for utelukkende å innta konfrontasjonslinjen. Jeg skjønner også godt at det tar litt tid for å finne sine roller, både i opposisjon og i posisjon, men nå børe læretiden være over.

Debattene i de ulike politiske fora i Drammen kommune er ikke lengre spennende politiske debatter, men en skyttergravskrig der poenget ikke er å finne gode løsninger til beste for innbyggerne. Litt satt på spissen mener jeg at det ikke er reelle debatter vi opplever hverken i hovedutvalgene, formannskapet eller kommunestyret i Drammen for tiden.

Det som skjer fra talerstolen er i altfor mange tilfeller kun et forsvar for forutinntatte meninger som hindrer gode og brede løsninger, og i stedet skaper økt polarisering. I den grad kommunestyrerepresentantene hører på hverandres innlegg i de såkalte debattene, er det etter min oppfatning kun for å finne feil hos sine motstandere. Ikke fordi de ønsker å lære noe, og kanskje opprette det vi tidligere kalte å skape en dialog for å finne best mulige løsninger for innbyggerne.

Statsminister Jonas Gahr Støre ble som utenriksminister latterliggjort fordi han snakket mye om å skape en god dialog. Kanskje hans partifeller i Drammen nå bør gå i spissen for å ta tilbake de gode og saklige debattene og dialogene blant politikerne i Drammen, der alle bør være opptatt av å lytte til hverandre, og kanskje til og med lære litt av hverandre.

Politikk dreier seg om makt, men for å få makt må politikere enkelte ganger også inngå kompromisser. Dette er noe absolutt alle partier i drammenspolitikken bør ta til seg.

For kommunepolitikerne i Drammen bør derfor påsken være en god tid for å reflektere over hvorfor Drammen igjen er blitt et yndet latterliggjørings- og uthengingsobjekt, både i pressen og i andre meningsbærende organer og organisasjoner, landet rundt.

Powered by Labrador CMS