RENE ORD FOR PENGA: Frp's Ulf Erik Knudsen plasserte skapet nøyaktig der han mente det skulle stå etter at flertallet stemte ned et forslag alle var enige om at hadde «de beste intensjoner».
RENE ORD FOR PENGA: Frp's Ulf Erik Knudsen plasserte skapet nøyaktig der han mente det skulle stå etter at flertallet stemte ned et forslag alle var enige om at hadde «de beste intensjoner».

Stemte ned forslag om innskjerping av kommunale støttemidler:
- Livredde for å tråkke de muslimske menighetene på tærne

Venstre, Frp og NTB ville sikre skeives rettigheter, blant annet i muslimske trossamfunn. Ap og Høyre stemte imot strengere krav, og ble beskyldt for berøringsangst.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Saken kom opp til behandling i Hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighet onsdag kveld, med forslag om å «justere kriterier for søkbare støtteordninger innenfor programområdet. Formålet med saken er å sette sterkere krav til at alle søkere skal kunne dokumentere at deres tiltak bør kunne oppleves som trygge og tilgjengelig for alle innbyggere; uavhengig av funksjonsnedsettelse, etnisitet, seksuell legning, el.».

Det skjer etter flere undersøkelser i kjølvannet av Pride-terroren i Oslo, som har avdekket at det er en del trossamfunn og muslimske profiler i drammensområdet og ellers i landet som ikke akkurat har en inkluderende og aktiv holdning til skeives rettigheter - i enkelte tilfeller tvert imot.

- Som et tydelig signal i møte med dette foreslår vi derfor å gjøre det klinkende klart at alle tiltak som mottar penger fra Drammen kommune skal være til for alle i Drammen – uten unntak. Dette burde være overflødig å vedta kommunalt. Dessverre tror vi det er helt nødvendig likevel, uttalte gruppeleder i Venstre, Herman Ekle Lund (bildet), i forkant av sakens behandling.

Enige om intensjonen - ikke praktiseringen

Og forslagsstilleren hadde nok ventet større tverrpolitisk gehør for et «vedtak som vil koste svært lite for oss politikere, men kan bety veldig mye for dem det gjelder». Men antydet også i forkant berøringsangsten rundt tematikken - og fikk altså ikke med seg flertallet.

Det til tross for at samtlige partier på talerstolen roste både initiativet, talen og intensjonen til Lund.


Allikevel valgte både Høyre og Arbeiderpartiet å argumentere mot. Ap's Sølvi Brandt mente kommunen ville få en utfordring med å kontrollere og overprøve om regelverket faktisk følges.

- Det må være opp til de som opplever å bli utestengt å melde ifra, sa Brandt, og viste til at eksisterende lovverk allerede omfatter diskriminering.

Høyre på sin side ønsket ikke å «bruke ressurser på å iverksette en utredning av saken».

- Vi forutsetter at alle som søker om midler forholder seg til lovverket, og synes forslagets hensikt allerede er godt ivaretatt, sa Fred Løwe (H).

- Stikker halen mellom beina

Dette fikk Fremskrittspartiets gruppeleder Ulf Erik Knudsen til å reagere.

- Når det gjelder Arbeiderpartiet antar jeg at motviljen skyldes at de er livredde for å tråkke de muslimske menighetene på tærne, og må bare konstatere nok en gang at berøringsangsten i Høyre er betydelig når det gjelder spørsmål om integrering. De stikker halen mellom beina, sa Knudsen.

Han mente det må jobbes med utfordringene rundt integrering og religiøse trosamfunn.

- Deler av disse har ikke hengt med i synet på kvinner, homofile og likestilling, og har gjerne et syn på dette som er 300 år gammelt, sa Knudsen.

- En spesiell seanse

Herman Ekle Lund ga sin tilslutning til Knudsens analyse om berøringsangst.

- Det er en redsel for å bli oppfattet som politisk ukorrekt om man står opp for idealer som de fleste deler. Det er trist for demokratiet og trist for det skeive miljøet, sa Lund.

Han betegner overfor DRM24 ordvekslingen som «en spesiell seanse».

- At det sitter så langt inne å ta så enkle symbolske standpunkt på de skeives vegne – noen måneder etter en terrorhandling, i lys av økende hatkriminalitet, og i lys av de dokumenterte store kulturelle forskjeller i holdninger til skeive i Norge, uttaler Lund til DRM24.

Han mener også at møtet bar preg av en lite konstruktiv debatt og hersketeknikker.

- Det ble alt i alt en lite konstruktiv debatt når man bruker tid på å snakke om andre ting enn det som er foreslått, og å påstå at noen har sagt ting de ikke har sagt, sier Lund.

Lund og Knudsen fikk imidlertid en trøstepremie etter en slags håndsrekning fra Senterpartiets Trine Boye Hansen, som foreslå å heller flette inne en presisering i tildelingsbrevet fra kommunen til de som mottar midler, med en forventning fra kommunen om at aktuelt lovverk følges av mottaker.

Ap stemte imot også her, men tilleggsformuleringen ble vedtatt med 11 mot 4 stemmer. Det opprinnelig forslaget falt med 10 mot fem stemmer.

Powered by Labrador CMS