MENINGER: Sajid Mukhtar
Leder, Partiet Sentrum Drammen

Til Randi Eng og Pensjonistpartiet i Drammen

MENINGER: Valget er over, og Drammens politiske landskap begynner å ta form. Som leder for Partiet Sentrum, et av de nye partiene som drammenserne har valgt å gi sin tillit, har jeg fulgt nøye med på de ulike forhandlingsdynamikkene som har utspilt seg i kulissene og lært meg mye om forhandlinger på kort tid.

Vi er i en unik posisjon hvor mindre partier som oss har fått en viktig rolle i å avgjøre hvordan makten skal fordeles. Det er klart at borgerlig flertall med Høyre, FRP, KRF, og Pensjonistpartiet (PP) vil sette tonen for kommende periode. Men som alltid er djevelen i detaljene. Spørsmålet er: Har Pensjonistpartiet fått den innflytelsen de fortjener, gitt den nøkkelrollen de spiller i dette flertallet?

Drammens innbyggere har gitt oss, Partiet Sentrum, tillit sammen med Pensjonistpartiet og INP. Med våre fire mandater har vi en potent vippeposisjon. Vi har gjentatte ganger forsøkt å komme i dialog med dere i Pensjonistpartiet for å utforske mulighetene et slikt samarbeid kunne gi. Et teknisk samarbeid mellom våre partier kunne minst sikret dere en plass i formannskapet. Det ville gitt oss alle en sterkere stemme og et solid fotfeste i beslutningstakingen i byen vår. Jeg kan ha regnet feil, men 4 mandater skal gi en direkte plass i formannskapet, det kan sikkert andre bekrefte.

Ordførerposisjonen til Høyre og varaordfører til FRP har blitt sikret med deres støtte. Har dere sikret at denne støtten reflekteres i den innflytelsen Pensjonistpartiet får i kommende 4 år.

I de kommende dagene vil vi ha noen rolige dager etter et hektisk valg. Mens dere navigerer i disse forhandlingene, vil vi i Partiet Sentrum drøfte vår posisjon, og om vi vil være mest effektive i posisjon eller opposisjon. Uavhengig av utfallet, håper jeg at vi kan finne måter å samarbeide på, for det beste for alle drammensere.


Av
Sajid Mukhtar
Leder, Partiet Sentrum Drammen

Powered by Labrador CMS