MENINGER: Camilla Ulsund
Fjerdekandidat for Drammen Venstre

Ungdomsskole på Åskollen er et reellt engasjement i partiet

MENINGER: Ja, nå starter valgkampen! Og jeg merker meg skepsisen fra Stephan Jacobsson til det Venstre nå ønsker i den mangeårige saken «Åskollen ungdomsskole». Noen kaller det så fint en kanin opp av hatten, andre kaller det valgflesk.

Sannheten er at Venstre har fått mange nye og engasjerte personer i partiet. Alle med sine meninger. Det har gitt grobunn for et godt stykke arbeid med et solid partiprogram.

En av grunnene til at jeg selv takket ja
til listeplass for Venstre, er nettopp fordi jeg ønsket å påvirke. Jeg har selv stått i kampen om å hindre nedleggelser av barnehager, og det er akkurat det engasjementet som nå gjør at jeg går inn i politikken. For å ta gode beslutninger, er det ønskelig å snu alle steiner. Og nettopp derfor ønsker Venstre en ny oppdatert utredning av både behov og kostnad på ny skole på Åskollen. For hva kan vi ta oss råd til? Og hva er det reelt behov for? Samtidig ønsker Venstre å utrede skolelokaler i tribunene på Marienlyst og utredning av en 1.-10.-skole. Hvorfor? Er dette valgflesk og fanteri?


Nei. Jeg har fulgt saken om ungdomsskole fra sidelinjen, og min mening er at det er viktig å ikke sette spikeren i kisten for ungdomsskole eller en 1. – 10. skole. Det betyr ikke at partiet sier ja eller nei til bygging, heller ikke i kommende periode. Det betyr rett og slett to ting:


1. Vi ønsker å holde mulighetene åpne uten å bastant si nei til bygging
2. Vi ønsker et enda bedre grunnlag for å ta beslutninger.

Spørsmålet videre er jo hvilket av de tre scenarioene som vil fungere som en god løsning på sikt, både for økonomien og for befolkningen. Og om vi får med flere partier på dette.

Vi mener fortsatt det var riktig
å si nei til utbygging da saken var oppe i fjor. Økonomien tilsa ikke at det var riktig å prioritere det da. Men det betyr ikke det samme som at prosjektet ble gravlagt for godt fra vår side. Vi ønsker fortsatt å se på bygging av en ny skole som en mulighet. Og samtidig vurdere andre muligheter. Dette må ses opp mot økonomi og faktiske behov også i fremtiden. Og her har vi forstått det sånn at det er uenigheter om Rådmannens beregningsgrunnlag for demografisk utvikling.

Det er ingen hemmelighet at kommunen
ikke har flust med penger, så hva vi skal ta oss råd til og når, er en diskusjon. Det er ikke mye gøy å prioritere det ene fremfor det andre. Hadde det vært opp til meg, og lommeboken var full, skulle alle kommunedeler hatt egne skoler, barnehager og pleie-og sykehjem. Samtidig skulle jeg ønske alle skolene vi har kunne fått en real oppussing. Realiteten er ikke slik. Akkurat som med privatøkonomien, hvor man må velge mellom å bytte ut oppvaskmaskinen eller varmtvannstanken. Det er ikke gøy. Noe må settes på vent, noe må modereres og endres. Noe kan bygges i helhet. Resultatet av dette kan jeg ikke forskuttere. Men det jeg kan si, er at skolen- eller kaninen i hatten- er et resultat av reelt engasjement i partiet Venstre og evnen til å lytte.


Av
Camilla Ulsund
Fjerdekandidat for Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS