Vendte tommelen ned for nedleggelse av nærutvalg

Fremskrittspartiet fikk ikke gehør for å legge ned nærutvalgene som innsparingstiltak. Samtidig fikk ikke opposisjonen flertall for å legge ned det nyopprettede utvalget for arbeid, aktivitet og inkludering i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det var i forbindelse med behandlingen av evaluering av nærutvalgsordningen, forslag til revidert reglement og valg av folkevalgte til nærutvalgene det neste året at Fremskritspartiet som varslet fremmet forslaget om å legge ned ordningen i kommunestyret denne uka.

Forslagsstiller Lavrans Kierulf måtte imidlertid tåle motbør fra både flertallskameratene og opposisjonspartiene, og da avstemmingen var ferdige var det kun Frp's stemmer for forslaget.

Samtidig fikk SV flertall for et forslag om at innbyggerrepresentantene ikke kan ha noen form for politiske verv for å unngå rolleblanding, men fikk ikke med seg flertallet på å formalisere varsel om forfall for folkevalgte til de fire årlige møtene for å bedre oppslutningen og forlikte oppmøte. 

Forslaget om valg av folkevalgte til nærutvalgene ble enstemmig vedtatt.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag om å legge ned hovedutvalget for Arbeid, Aktivitet og Inkludering under behandling av 1. tertialrapport, falt med 27 mot 30 stemmer.

Powered by Labrador CMS