MENINGER: Herman Ekle Lund
Ordførerkandidat Drammen Venstre

Verdens viktigste sak er ikke en særinteresse

MENINGER: Drammen Live24s interessepolitiske innholdsprodusent Tom Berntzen langer i en ny harang 11. mai ut mot konkurrenten DT for å ha “tatt klare standpunkt i … kontroversielle saker” og med dette derfor “fraskriver avisen og dens journalister … sin journalistiske uavhengighet”.

Dersom Berntzen mener det er problematisk at avisers meningsbærende ansatte eller engasjerte ressurser tar klare standpunkt i kontroversielle saker, så bør han finne fram et speil og studere det nøye. Siden han tiltro i 2022 har den “nøytrale” kommentatoren nemlig omtalt alle politiske saker han selv ikke liker for “særinteresser”, og i sin siste kommentar også “elitisme” og “lunsjbordstemaer”.

Blant disse påståtte særinteressene finner vi natur, miljø og klima, og især kampen om kommunens nye arealplan hvor vi i Venstre og andre partier har vært kompromissløse i vår motstand mot ødeleggelse av natur og matjord. Vi har her FNs naturpanel i ryggen og deres seks rapporter fra 2016-2022 som gir svært alvorlige advarsler for naturens tilstand og hvor nødvendig det er med tiltak for å unngå kollaps av økosystemene som leverer oss grunnleggende tjenester. Dette var grunnlaget for at alle verdens land i desember 2022 signerte den nye Naturavtalen. Avtalen legger klare begrensninger på framtidas arealbruk over hele kloden.

Det Berntzen kaller “elitisme” er altså at vi legger til grunn den mest anerkjente aggregerte kunnskapen som finnes om temaet – og oversetter Norges juridiske forpliktelser om dette til en lokal kontekst i Drammen.

Nasjonalt bygger vi våre politiske arealforslag først på Grunnlovens 112 (“Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.”) og deretter Naturmangfoldloven og de ulike forskrifter, retningslinjer, veiledere som er avledet fra denne og forgrener seg nedover i forvaltningsnivåene.

Dette er ikke lunsjbordspolitikk. Berntzens arroganse, ignoranse eller eventuelt manglende kunnskap om disse grunnleggende juridiske bestemmelser og politiske vedtak er derimot oppsiktsvekkende.

Berntzen påstår videre at det viktigste å problematisere med de mange statlige og regionale innsigelsene som har gjort at vår nye arealplan er utsatt på ubestemt tid, er hvor stor makt disse overordnede organene har over kommunen vår.

Den største driveren av det enorme naturtapet i Norge og verden som truer økosystemene, er jo nettopp mangel på faglig kontroll og helhetlig overblikk, og pulverisering av sentral kontrollmyndighet!

Enten forstår ikke Berntzen denne sammenhengen – eller så synes han det er helt greit. Det vitner i så fall om mangel på respekt for “etterslekten” som Grunnloven angir tidligere nevnte rettigheter for.

Vi i Venstre går til valg på å ta vare på Drammen. Det er, blant annet, å ta vare på blåbærturen, økosystemene, matjorda, skiløypene og bading i skogstjønna for dagens drammensere og for etterslekten. Og naturen – bare for dens egen del.

Dette vil vi gjøre i samarbeid med AP/H og et bredt sentrum. Dersom ønske om slike brede samarbeid er polarisering eller vinglete, slik Berntzen anklager oss for, så får det stå for hans regning, og en ordbok som kanskje trenger oppdatering.

Stem på Venstre i august og september hvis du vil ha et parti som har evnen til å ta vare på det viktigste vi har. Vi vil være din garantist mot nedbygging av natur og matjord.


Av
Herman Ekle Lund
Ordførerkandidat
Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS