VIL STOPPE PROBLEMATISK UTVIKLING: Lavrans Kierulf (Frp) fikk ikke med seg flertallet i kommunestyret på å prioritere det partiet mener er store problemer i drammensskolen.
VIL STOPPE PROBLEMATISK UTVIKLING: Lavrans Kierulf (Frp) fikk ikke med seg flertallet i kommunestyret på å prioritere det partiet mener er store problemer i drammensskolen.

Ville gjøre tiltak mot mobbing og vold i skolen - ble nedstemt

Venstre ville bruke seks millioner i innsparte midler etter fjorårets lærerstreik på å heve lønna til lærerne. Fremskrittspartiet ville øremerke midlene til tiltak mot mobbing og vold i skolen. Ap fikk med seg flertallet på å sette av pengene til et «ubundet fond for faglig utvikling».

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det var Venstre som først satte saken på sakskartet i et forsøk på å løfte lønna til lærerne i kommunen etter fjorårets streik. Etter å ha undersøkt jussen i det hele fikk de grønt lys for å kunne benytte lønnsmidlene kommunen sparte på streiken, nærmere bestemt 6.070.000 kroner, på et politisk vedtak i kommunestyret.

Saken ble også behandlet i forrige formannskapsmøte, og det var her Ap, Sp og SV foreslo inntillingen som også ble vedtatt i kommunestyret: Å sette av midlene til et ubundet fond til faglig utvikling for ansatte i barnehage og skole. Rådmannen gis etter vedtaket «fullmakt til å disponere fondsmidlene som er avsatt til faglig utvikling».

Fremskrittspartiet ønsket å være mer konkrete og gikk på talerstolen for å øremerke hele summen til arbeid mot mobbing og vold i skolen.

- Vi har stor sympati for de andre forslagene i denne saken, men vi velger allikevel å gjøre en annerledes prioritering. Det er få uker siden vi viste hele landet hvor store problemer vi har i forhold til saken om kjønnsdelt svømmeundervisning, og det viser at vi har mye større problemer enn det kommunestyret har tatt inn over seg tidligere. Vi har en situasjon vi ikke kan leve med og nå har vi muligheten til å ta et skritt i riktig retning, sa Lavrans Kierulf.

- Vi registrerer at når vi tar opp dette problemet, så vrir de andre partiene seg, men faktum er at dette kanskje er det aller største problemet vi har i skolene våre i dag, sa partikollega Ulf Erik Knudsen.

Mens Venstre fikk med seg MDG og Anders Lunde fra Nei til Bomring på å øke lærerlønna, fikk ikke Fremskrittspartiet gehør hos øvrige partier overhodet.

- Det er veldig synd at ingen andre partier i kommunestyret velger å ta på alvor de store problemene vi ser i drammensskolen. Vi har nylig sett alvorlige trusler på Drammen videregående, det har brent i søppelbøtter i månedsvis, og vi ser at det nå også tennes på og fyres opp fyrverkeri innendørs. Det trengs et kraftak mot den problematiske uviklingen vi har på skolene våre, og det bør flere se nytteverdien av, sier Kierulf i en kommentar til DRM24
.

- VI ER I EN LÆRERKRISE: Det sa Venstres representant Anders Wengen, som vil bruke pengene til å øke rekrutteringen til yrket.
- VI ER I EN LÆRERKRISE: Det sa Venstres representant Anders Wengen, som vil bruke pengene til å øke rekrutteringen til yrket.
- VÅRT FORSLAG ROMMER ALT: Lina Strandbråten (Ap) som la frem Ap, SV og Sp's forslag, mener det også er rom for å adressere problemer som mobbing og vold under vedtaket om å benytte pengene til faglig utvikling.
- VÅRT FORSLAG ROMMER ALT: Lina Strandbråten (Ap) som la frem Ap, SV og Sp's forslag, mener det også er rom for å adressere problemer som mobbing og vold under vedtaket om å benytte pengene til faglig utvikling.
Powered by Labrador CMS