Problemer med avløpsvann i Sylling

Store mengder smeltevann og overvann gjør at bakken utenfor Sylling renseanlegg ikke klarer å håndtere renset avløpsvann fra anlegget. Det har ført til at utløpsvann fra renseanlegget har rent inn på en naboeiendom.

Publisert Sist oppdatert

LIER: Lier vei, vann og avløp er på stedet, opplyser Lier kommune mandag ettermiddag.

Mandag 4. mars 2024 fikk Lier vei, vann og avløp beskjed om at utløpsvann fra renseanlegget renner inn på en eiendom i Sylling. Feilen skyldes overvann og store mengder smeltevann.

- Avløpsvannet som kommer ut av renseanlegget er renset, men bakken utenfor klarer ikke å håndtere mengden. Selv om avløpsvannet er renset, er ikke lukten helt borte. Det skyldes at mikroorganismer i bakken, som normalt er del av renseprosessen, ikke rekker å bryte ned lukten, sier Otto Schacht, daglig leder i Lier vei, vann og avløp KF (LVVA).

Lier VVA er på stedet, og skal blant annet ta prøver av utløpsvannet som skal sendes til et eksternt laboratorium. Det er også rekvirert tankbiler.

- Foreløpig er vi kjent ned at det er en eiendom er berørt. Dersom andre tror de er berørt, ber vi dem om å kontakte oss, sier Otto Schacht.

Lier VVA er klar over overvannsproblematikken i Sylling-området.

- Det så vi blant annet under uværet «Hans» i fjor. Vi har søkt og avdekket feil i området, og har tettet hull der «fremmedvann» kan komme inn i anlegget. Dette er imidlertid et tidkrevende arbeide. Det pågår også en detaljprosjektering for å oppgradere ledningsnettet i Fagerliåsen, sier Otto Schacht.

Han understreker at renseanlegget i Sylling renser avløpsvannet som det skal, men at utfordringen nå er at bakken ikke klarer å håndtere utløpsvannet som kommer ut av renseanlegget.

Powered by Labrador CMS