Trafikken i Professor Smiths alle er snart tilbake på fast grunn – etter over to år på en provisorisk bru over en kløft der Bane NOR bygger dobbeltspor til Vestfold.
Trafikken i Professor Smiths alle er snart tilbake på fast grunn – etter over to år på en provisorisk bru over en kløft der Bane NOR bygger dobbeltspor til Vestfold.

«Proffen» tilbake på fast grunn

Trafikken i Professor Smiths alle er snart tilbake på fast grunn – etter over to år på en provisorisk bru over en kløft der Bane NOR bygger dobbeltspor til Vestfold.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Mange stusset og var skeptiske da Bane NOR valgte å bygge nytt dobbeltspor til Vestfold i tunnel gjennom Strømsåsen. I en kombinasjon av kulvert, løsmassetunnel og bergtunnel. Hele grøntarealet nedenfor Smithestrøm gård ble omgjort til en stor anleggsplass med støy, støv og tilhørende prøvelser for nabolaget.

Sommeren 2012 ble trafikken i Professor Smiths alle kuttet og midlertidig lagt i en bue inn på det tidligere grøntområdet opp mot Konnerudgata. Det for å gi plass til byggingen av en midlertidig bru over en kløft/kulvert der dobbeltsporet skulle bygges i en tunnel. I juli for litt over to år siden kom den midlertidige brua på plass. Til noens fornyelse som utsiktspunkt, til andre forargrelse.

Mandag ble den midlertidige brua over avgrunnen dimitert. Det vil si, demontert i sine enkelte deler og fraktet tilbake til hovedlageret for Statens Vegvesen, Bruavdelingen. Der delene i byggesettet hviler i påvente av nye oppdrag.

Tilbakeføres

Når brua nå er borte vil området under den bli fylt igjen og Professors Smiths alle vil igjen går på fast grunn. Over jernbanen et tyvetalls meter under bakken. Den nye jernbanetunnelen er ferdig støpt og sikret mot vann, frost og andre farer på alle mulige måter. Tunnelen vil i løpet av ett års tid bli innredet med jernbanens infrastruktur, dvs, kabler, signalanlegg osv. Skinnene vil komme på plass mot slutten av 2024.

Store deler av anleggsplassen der hovedanlegget/tunnelen nå er godt skjult under bakken, skal tilbakeføres til park og grøntområdet. Det er en jobb som skal gjøres av entrepenøren NCC. Det arbeidet vil trolig starte høsten 2024, kanskje noe tidligere. Når nabolaget og byen har fått prøvelsene og lidelsene litt på avstand vil området sannsynligvis fremstå som en berikelse for de fleste.

Powered by Labrador CMS