Brann i en semitrailer mandag ga store skader i Oslofjordtunnelen. Slik så det ut etter at ødelagte lysarmaturer var demontert, og oppryddingsarbeidet var påbegynt.
Brann i en semitrailer mandag ga store skader i Oslofjordtunnelen. Slik så det ut etter at ødelagte lysarmaturer var demontert, og oppryddingsarbeidet var påbegynt.

Oslofjordtunnelen stenges til 17. august

Store skader etter bilbrannen i Oslofjordtunnelen mandag, gjør at tunnelen ikke planlegges åpnet for trafikk før 17. august.

Publisert Sist oppdatert

HURUM: Det opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding.

Brannen i en semitrailer 2. august ga store skader i tunnelen. Dette gjelder både på det elektriske anlegget og asfalten, i tillegg til at det er sotskader på vegger og tak.

Nødvendig med tid

Statens vegvesen beklager overfor bilistene at det tar såpass lang tid før tunnelen blir åpnet.

– Vi har forståelse for at det kan oppleves krevende når en så sterkt trafikkert vegstrekning må stenges over tid, sier Anine Kalmo Larsen som er praktisk tunnelforvalter og brannvernleder.

– Men trafikksikkerheten går foran alt. Det tar tid å sette tunnelen i forsvarlig stand etter en så dramatisk hendelse, og vi håper på forståelse for dette, legger Larsen til.

Store elektroskader

Tom Ferdinand Luther er prosjektleder for elektro drift- og vedlikeholdskontrakter.

– Vi har gått grundig gjennom tunnelen for å kartlegge skadene i sin helhet. I innkjøringssonen, der man går fra dagslys til tunnellys, er blant annet 120 lysarmaturer med 5.050 meter tilhørende kabling totalskadet. Dette er området i tunnelen med tettest belysning, sier han.

Fakta om tunnelen

  • Oslofjordtunnelen er 7306 meter lang og ble åpnet i 2000.
  • Siden den gang har det vært totalt åtte bilbranner, inkludert hendelsen denne uken. Fra før har tre av tilfellene (to i 2011, og ett i 2017) vært i kategorien større branner. Det innebærer at tunnelen må stenges en uke eller mer, eller at det har oppstått personskade.
  • Så langt i 2021 har Oslofjordtunnelen vært stengt 86 ganger. Mandagens hendelse var den første brannen i år. Ingen av stengingene har vært planlagte.
  • Tunnelen var stengt 168 ganger i 2020 og 159 ganger i 2019. Én av stengningene i 2019 skyldtes brann.
  • Tunnelen har ett løp. Det er ett kjørefelt i hver retning, med ett ekstra krabbefelt i hver stigning. Det skal bygges ett nytt tunnelløp som er planlagt å stå ferdig i 2027/2028.
  • Fartsgrensen er 70 km/t og det dypeste punktet ligger 134 meter under havet. Tunnelen trafikkeres daglig av 9500 kjøretøy i snitt.
Powered by Labrador CMS