ENDELIG LØSNING? Ny E134 vil møte E18 i et kryss under Reistad i Lier.

Ny E134: Går for Viker-alternativet i Lier

Statens vegvesen går for Viker-alternativet etter at merknader til høring av kommunedelplan for E134 Dagslett-E18 nå er behandlet.

Publisert Sist oppdatert

LIER: Det opplyser Vegvesenet i en pressemelding tirsdag. Planen sendes nå Lier og Asker kommune for sluttbehandling og vedtak.

På høring og offentlig ettersyn kom det inn fire innsigelser til Statens vegvesens foretrukne alternativ, «Vitbank over»:

Statsforvalteren hadde innsigelse til beslag av dyrka mark og forringelse av leveområder for vipe, mens Viken fylkeskommune har innsigelse til beslag av dyrka mark og nærføring til Huseby gård.

- Statens Vegvesen ser at inngrepene på dyrket mark og kulturminner blir utfordrende og løse i dette kompakte området.

Det er nå dermed kun ett alternativ uten innsigelser som kan vedtas av kommunene som lokal planmyndighet, og det er Viker-alternativet.

-

Powered by Labrador CMS