KROKEN PÅ DØRA - FOR GODT? Konnerud barnehage er igjen foreslått nedlagt. Denne gangen henger fremtiden til barnehagen i en meget tynn tråd.

Slik begrunner kommunen barnehage-nedleggelsene:
- Sikrer mer robust barnehagestruktur

Kommunen vil kutte 149 plasser og legge ned tre barnehager som følge av ledige plasser og forventning om færre barnehagebarn de neste årene. Her er årsakene til at Konnerud, Marienlyst og Stensethalléen er valgt.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Forslaget som nå foreligger og ble kjent onsdag kveld er ifølge kommunen «utarbeidet av en koordineringsgruppe bestående av hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, ledere og rådgivere i tjenesten som koordinerer prosessen og kommer med faglig innspill».

Nedleggelse av de tre barnehagene er gjort på bakgrunn av «innspillene fra denne koordineringsgruppen, høringsuttalelse i den politiske saken om barnehagestruktur, vedtatte prinsipper og kommunalsjefens vurderinger.»

- Kommunalsjefens vurdering er at nedleggelse av barnehagene er i samsvar med de vedtatte prinsippene, og sikrer en mer robust barnehagestruktur i kommunedelene, uttaler kommunen.

Slik er begrunnelsene:

Stensethalléen barnehage

 • Kommunale barnehager skal fortrinnsvis drives i kommunale bygg og skal ha en hovedsak ha en størrelse utløser mellom 6-16 pedagoger.
 • Kommunen leier nå lokaler fra privat aktør og barnehagen har under 6 pedagoger.
 • Det er ledig kapasitet i nærliggende barnehager.
 • Barnehagen oppfyller heller ikke prinsippet om stedlig ledelse.

Konnerud barnehage

 • Kommunale barnehager skal fortrinnsvis ha en størrelse utløser mellom 6-16 pedagoger.
 • Konnerud barnehage har under 6 pedagoger.
 • Det er ledig kapasitet i nærliggende barnehager.
 • Barnehagen oppfyller heller ikke prinsippet om stedlig ledelse.

Marienlyst barnehage

 • Kommunale barnehager skal fortrinnsvis ha en størrelse utløser mellom 6-16 pedagoger.
 • Marienlyst barnehage har under 6 pedagoger.
 • Det er ledig kapasitet i nærliggende barnehager.
 • Barnehagen oppfyller heller ikke prinsippet om stedlig ledelse.

Endelig beslutning allerede 24. januar

Endelig beslutning formidles til politisk nivå, ansatte og foreldre. 24. januar.

Før det skal saken drøftes på kommunalsjef for barnehage og skole sitt «Medvirkning- og drøftingsmøte» 20. januar.

Powered by Labrador CMS