Legger ned tre barnehager:
- Katastrofalt og må stoppes

Oppsiktsvekkende forslag til ny barnehagestruktur i Drammen: Konnerud, Marienlyst og Stensethalléen barnehager legges ned.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det kommer frem av et notat fra kommunalsjefen for barnehage og skole til Hovedutvalget for oppvekst og utdanning onsdag kveld.

I notatet har kommunalsjefen foreslått følgende endringer:

Nedleggelse av:

  • Stensethalléen barnehage
  • Marienlyst barnehage
  • Konnerud barnehage

I tillegg vil Gul avdeling ved Svensedammen barnehage flyttes til Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eiker vei.

Nedleggelsene innebærer kutt av 149 barnehageplasser.

VIL LEGGES NED: Konnerud barnehage, som ble reddet etter en snuoperasjon i fjor. Nå ser allikevel fremtiden ut til å henge i en tynn tråd for barnehagen på Konnerud.

- Må stoppes

- Dette er katatrofalt og må stoppes. Her må den politiske posisjonen på banen, sier Lavrans Kierulf (Frp), kommunestyrerepresentant og medlem i Hovedutvalget for Oppvekt og Utdanning i en kommentar til DRM24.

Drammen kommune har vedtatt å spare inn 11 millioner kroner på de kommunale barnehagene. Det var på forhånd ventet justeringer i barnehagestrukturen, og kanskje opphør av virksomheter. At så mye som tre barnehager forslås nedlagt er etter hva DRM24 erfarer mer enn hva de fleste hadde sett for seg.

Forslaget til ny barnehagestruktur kommer som følge av «vedtatte prinsipper som skal benyttes ved tilpasninger av barnehagetilbudet i Drammen kommune kommende tiårsperiode».

Fremskrittspartiet har tidligere reagert på at det er lagt opp til nedleggelse av barnehager uten politisk behandling.


- Her er det lagt opp til et løp hvor rådmannen skal bestemme hvilke barnehager som eventuelt skal nedlegges. Posisjonen skyver alt i fanget på rådmannen, og må tenke seg om en gang til, uttalte Kierulf (bildet) til DRM24 forrige uke.

Rask prosess

Ansatte og foreldre i de berørte barnehagene er informert om forslaget onsdag kveld.

Prosessen videre er slik:

  • 20. januar: Saken drøftes på kommunalsjef for barnehage og skole sitt «Medvirkning- og drøftingsmøte».
  • 24. januar: Endelig beslutning formidles til politisk nivå, ansatte og foreldre.
  • 26. januar: Hovedutvalg for oppvekst og utdanning får muntlig orientering om ny barnehagestruktur og vurderingene som er foretatt opp mot prinsippene.
LEDER PROSESSEN: Kommunalsjef for barnehager, Thomas Larsen Sola.

Flytter spesialavdeling

Gul avdeling ved Svensedammen barnehage foreslås flyttet til Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eikervei.

En avdeling ved denne barnehagen gjøres om til en avdeling for barn med sammensatte hjelpebehov. Ved å flytte spesialpedagogene og barna på Gul avdeling til Gulskogen, beholdes det sterke fagmiljøet, og disse barnas behov blir ivaretatt, opplyser Drammen kommune onsdag kveld.

- Fagmiljøet ved gul gruppe er en viktig verdi for barn med særskilte behov og viktig for barnehagesektoren slik at alle barn uavhengig av funksjonsnivå får et godt barnehagetilbud. Det gjøres mer tilgjengelig for innbyggerne i kommunen ved å flytte det fra Konnerud til Gulskogen. Gulskogen er et mer naturlig knutepunkt for innbyggere på tvers av hele kommunen. Flere kan oppleve tilbudet mer relevant og nært, sier Larsen Sola.

Barn ved Gul avdeling ved Svensedammen barnehage får automatisk plass i Gulskogen barnehage avdeling Øvre Eiker fra nytt barnehageår.

DRM24.no kommer tilbake med mer

Powered by Labrador CMS