MENINGER:
Kristin Løvaas Gjerde (Frp)
Lavrans Kierulf (Frp)

Stans nedleggelsen av barnehagene!

Det jobbes på iherdig på bakrommet for å legge ned barnehager i Drammen. Frp sammen med Høyre krever at prosessen stanser, skriver Frp i et leserinnlegg.

MENINGER: Det ble vedtatt å spare 11 millioner kroner til innenfor barnehage, tross de store kuttene våre yngste innbyggere har opplevd helt siden kommunesammenslåingen. FrP stemte mot dette, men var i mindretall.

Posisjonen, bestående av MDG, AP, SV, V og SP har vedtatt at rådmann skal bestemme hvilke – og hvor mange – barnehager som skal legges ned i Drammen. Politikerne skal holdes helt på sidelinjen, og kun bli orientert om administrasjonen sin avgjørelse.

Det er en feig ansvarsfraskrivelse å gjemme seg bak administrasjonen når man velger å ta upopulære valg. Hovedutvalgsleder Cathrin Janøy fra MDG forsvarer seg med at det er administrasjonen som har best faglig grunnlag for å ta avgjørelser rundt barnehagestrukturen.

Det er korrekt at vi har dyktige ansatte med bred faglig kunnskap, men deres jobb er å komme med forslag til politikerne, ikke å styre politikken. I så og si alle politiske saker vi behandler ligger det et forslag fra administrasjonen om hva de synes er klokt å gjøre, men fordi vi lever i et demokrati og politikere må ta bredere hensyn enn fagpersonene, er det politikerne som skal ha siste ordet.


Administrasjonen prøver nå å spare penger, og ønsker derfor de mindre barnehagene i byen vår til livs. Vi som politikere må se på flere sider enn bare ren økonomi. Hvordan blir det for Hovjordet om Langløkka barnehage nedlegges? Hva betyr det for innbyggerne på Konnerud om det legges ned en barnehage der?

Dette er en sak som engasjerer mange innbyggere – foreldre, barn og ansatte – og det er respektløst overfor disse å la avgjørelsene tas på bakrommet.

FrP, sammen med Høyre, krever at prosessen stanser, og at den går til politisk behandling.

Kun på denne måten får vi en åpen, demokratisk og gjennomsiktig behandling av barnehagene våre. FrP vil, dersom saken kommer til politisk behandling, igjen stemme imot nedleggelse av barnehager.


Av
Kristin Løvaas Gjerde, formannskapet (Frp)
Lavrans Kierulf, hovedutvalget for oppvekst og utdanning (Frp)

Powered by Labrador CMS