I FARESONEN? Konnerud barnehage ble vedtatt nedlagt uten politisk behandling av kommuneadministrasjonen i fjor, som måtte snu og utsette saken. Det hele førte til et voldsomt engasjement. Her fra i fjor med plakater «bevar Konnerud barnehage» hengt opp utenfor.

Reagerer på prosessen rundt barnehagekutt:
- Katastrofalt for barn, foreldre og ansatte

Posisjonen i Drammen har vedtatt å kutte barnehagebudsjettet med 11 millioner i 2022. Frp reagerer på at rådmannen nå legger opp til nedleggelse av barnehager uten politisk behandling.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: I et notat fra rådmannen til Hovedutvalget for oppvekst og utdanning om «prosessen knyttet til ny barnehagestruktur og nedleggelse av barnehager i Drammen», heter det nemlig at politikerne kun skal «informeres» om hvilke barnehager som foreslås nedlagt.

- Endelig beslutning formidles til politisk nivå, ansatte og foreldre 24. januar, heter det i notatet.

Først etter den endelige beslutningen vil politikerne få «en muntlig orientering om vurderingene som er foresatt opp mot prinsippene i den nye barnehagestrukturen».

Men allerede fredag 7. januar vil ansatte få informasjon om prosessen i arbeidet, før forslaget fra kommunalsjefen blir presentert for alle ansatte og berørte foreldre 13. januar.

Før endelig beslutning offentliggjøres skal saken «drøftes på kommunalsjef for barnehage og skole sitt medvirkning- og drøftingsmøte».

- Må avgjøres politisk

Fremskrittspartiet reagerer på prosessen kommuneadministrasjonen legger opp til.

- Når det ser ut som det skal nedlegges barnehager er det beklagelig at politisk nivå kun skal orienteres. AP og SV burde legge opp til politisk saksbehandling og ikke bare gjemme seg bak administrasjonen, sier Lavrans Kierulf, kommunestyrerepresentant i hovedutvalget for oppvekst og utdanning.

Kierulf mener politikerne må være tett på en prosess som etter alt å dømme vil skape mye blest.

- Her er det lagt opp til et løp hvor rådmannen skal bestemme hvilke barnehager som eventuelt skal nedlegges. Posisjonen skyver alt i fanget på rådmannen, og må tenke seg om en gang til, sier Kierulf.

- Familiefiendtlig

I sitt alternative budsjett la Frp inn ekstra midler til barnehagene for å unngå de kuttene man nå frykter konsekvensene av.

- Den familiefientlige politikken sosialistene legger opp til vil være katastrofal for barn, foreldre og de ansatte i barnehagene. FrP mener at barnehager i Drammen må styrkes og ikke svekkes om vårt område skal tiltrekke seg barnefamilier, sier Kierulf.

Han ber posisjonen gripe inn for å unngå uansvarlige kutt i barnehagetilbudet.

- Dette vil svekke barnehagetilbudet i kommunen kraftig. Det er fullt mulig å snu i revidert budsjett, sier Kierulf.

Powered by Labrador CMS