Ukrainske flyktninger på plass i Drammensskolen

Flere barn og unge som har flyktet fra Ukraina har nå fått sine skolepulter i klasserom i Drammen kommune.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: - Vi jobber nå daglig med å etablere et godt skoletilbud til de som kommer. Alle vil få mulighet til å delta i et velkomsttilbud for nyankomne elever. Noen vil også velge å starte direkte på sin nærskole, sier Thomas Larsen Sola, kommunalsjef for barnehage og skole.

- Per nå er 11 elever er allerede på plass i klasserom i rundt i kommunen, og hver uke kommer nye elever. Alle blir tatt imot med stor omsorg og vi jobber for å sikre en så normal skolehverdag som mulig, sier Larsen Sola, og legger til at fokuset i starten er at de skal lære norsk.

Flyktningbarn i grunnskolealder har rett til skoletilbud i Norge. Det er forventet at ca. 40 prosent (omtrent 125 barn) av de 310 flyktningene som skal bosettes i Drammen, vil være under 18 år. Av disse vil omtrent 80 være i grunnskolealder og 40 vil være i barnehagealder. Barna som er i grunnskolealder, får et velkomsttilbud i Drammensskolen, og allerede er flere på plass, opplyser Drammen kommune.

Foreløpig er det ikke noen barn som har flyktet fra Ukraina som er i barnehagene i Drammen, men det jobbes nå med å etablere en «velkomstbarnehage» som kan ta imot barn etter påske.

Mye usikkerhet

Kommunen har god erfaring med å ta imot flyktninger, og har et etablert apparat for dette. Men situasjonen nå er annerledes enn tidligere.

- Det er ikke noe nytt for oss å ta imot flyktninger, men forskjellen nå er at det kommer så mange samtidig, i tillegg til at det er mye usikkerhet rundt når de kommer og hvor de skal bo, sier Esther Laird Eriksen, fagrådgiver i Drammensskolen.

Hun forteller at det jobbes kontinuerlig med å få gode velkomsttilbud til alle de barn og unge som kommer til Drammen.

En god venn

Å skulle ta imot barn og unge som har opplevd krig og det å være på flukt, kan være vanskelig både for medelever - og for lærere. Alle kommer med ulik bagasje og ulike opplevelser, og det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal oppføre seg.

- Noe av det viktigste vi sier til elevene som får nye klassekamerater, uansett hvor de kommer fra, er at det er viktig å være en god venn. Alle vet hva det innebærer, sier Esther Laird Eriksen og fortsetter:

- Alle elever skal inkluderes og de skal føle seg velkommen helt uavhengig av hvor de kommer fra.

Digital hjelp

Laird Eriksen forteller at det er veldig mye god digital hjelp for lærere som får elever som har vært på flukt. I tillegg jobber skoleledelsen med å informere om seminarer og kurs der temaet er krig, barn og flukt, blant annet ved Senter for flerkulturell opplæring. I tillegg er det mange gode digitale læringsressurser som kan brukes i norskopplæringen.

- Våre ansatte har et stort hjerte og høy kompetanse, og vi skal gjøre vårt for at flyktningene skal føle seg trygge i en tid med mye usikkerhet, sier Thomas Larsen Sola.

Powered by Labrador CMS