Statsbudsjettet: Midler til fylkesoppløsning i det blå

- Vi tar regninga, var lovnaden fra Senterpartiet om kostnadene knyttet til reversering av storfylkene. Nå reagerer fylkespolitikerne i Viken på statsbudsjettet, som er langt fra å innfri det løftet.

Publisert Sist oppdatert

VIKEN: Forrige uke ble det klart at kostnadene med å reversere Viken ble estimert til omlag 385 millioner kroner. 377 millioner har fylkesrådet søkt staten om kompensasjon for å reversere storfylket tilbake til Buskerud, Akershus og Østfold.

Men fordelt på alle fylkesreverseringene i hele landet, har staten kun bevilget 200 millioner i statsbudsjettet.

Leder for gjenopprettelsen av gamle Buskerud og fylkesordfører-kandidat Tore Opdal Hansen (H), tror ikke regjeringens bevilgninger dreier seg om en misforståelse.

- Kostnadene skulle være kjent for regjeringen. Jeg registrerer at avsatt beløp harmonerer lite med lovnaden om at kostnadene skulle dekkes. Det betyr at de tre nye fylkene må bære en vesentlig del av utgiftene selv, om det ikke avsettes mer penger til dette gjennom Stortingets behandling, sier Opdal Hansen.

Han poengterer at da Arbeiderparti/Senterparti-fylkesrådet la frem konsekvensene ved oppløsning av Viken desember 2021, var det en forutsetning at Staten dekket kostnadene.

- Jeg tror ikke på undere. Derfor tror jeg dessverre at de økonomiske rammene kommer til å bli tilnærmet det regjeringen foreslår og ikke det regjeringspartiene lovet og det fylkesrådet regner med eller håper på, sier Opdal Hansen.

Gruppeleder i Viken Frp, Lavrans Kierulf, er ikke mer optimistisk.

- Senterpartiet ser nok en gang ut til å svikte på et område der de hadde klare lovnader. Fra FrPs side vil vi oppfordre regjeringen til å benytte anledningen til å legge ned fylkeskommunene. Når vi først skal gjøre store endringer er det like greit å overføre oppgavene fylkene i dag har til kommunene. Det vil spare skattebetalerne for enorme summer, sier Kierulf.

- Kommer mer penger senere

Fylkestingsrepresentant for Senterpartiet i Viken, Magnus Weggesrud, anser startsbudsjettet som en «startpott», og antyder at det vil komme mer penger i 2024.

- Stortinget vedtar budsjett og bevilger penger for ett år av gangen. Det betyr at summen på 200 millioner er for 2023. Det ligger derfor i kortene at her vil det bevilges mer i 2024. Dette signaliserer regjeringen selv også i budsjettdokumentet. Her vil det komme mer penger, men først må de jo vite hva fylkene søker om, sier Weggesrud.

Han er imidlertid klar på at han forventer at regjeringen holder løftene.

- Fylkesrådet har lagt frem et nøkternt forslag til budsjett for opprettelsen av de tre nye fylkene, og vi forventer selvsagt at regjeringen stiller opp med finansiering i tråd med lovnadene.

Powered by Labrador CMS