Sterk nedgang i sporfeil på jernbanen

- Vi jobber jevnt og trutt med vedlikehold av jernbanen. Nå ser vi noen resultater: I 2018 førte 230 sporfeil til materielle skader. Hittil i år er det to, melder Bane NOR.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: I årene 2017-2019 skjedde det til sammen 314 hendelser i jernbanesporene som førte til materielle skader. Dette var hovedsakelig skader av mindre omfang, som det kostet forholdsvis lite å utbedre, men som kan ha ført til forsinkelser og stans i trafikken.

Fra 1. januar 2020 og frem til 30. juni i år har det kun vært ni slike hendelser, hvorav to er i 2022, uttaler Bane NOR i en pressemelding.

2018 – året med mye vær

Stort sett er skinnebrudd og solslyng de hyppigste årsakene til skadene. I tillegg har det vært tilfeller av feil på sporveksler og utgliding av masser. Det har også vært ni avsporinger, som har ført til skader på togene.

De svært høye tallene fra 2018 skyldes at sommeren det året var spesielt tørr og varm. Det resulterte i en kraftig økning i antall solslyng. Bane NOR styrket derfor beredskapen og antall kontroller ute i sporet. I tillegg var vinteren 2018 hard med mye snø og streng kulde i store deler av landet, noe som skapte problemer for togtrafikken.

Sikkerheten er viktigst

- Som statistikken viser, har vi opplevd en svært positiv utvikling i tallene de siste årene. Vi oppfordrer våre ansatte til å rapportere inn alt av hendelser, enten det dreier seg om uhell, feil, mangler, regelbrudd, eller nestenulykker på jernbanen, uttaler Bane NOR.

- Vi gjør rutinemessig undersøkelser av disse hendelsene, som en del av vårt kontinuerlige sikkerhetsarbeid. Formålet er at vi skal lære og bli stadig bedre, slik at vi unngår både uhell og ulykker. Sikkerheten står alltid øverst på vår agenda.

Ifølge Bane NOR begynner man nå å se effekter av vedlikeholdsarbeidet, i kombinasjon med den stadig pågående moderniseringen av jernbanen.

- Statistikken over nedgangen i sporfeil er et tegn på det. Samtidig har vi andre utfordringer, blant annet med signalfeil og jordfeil, på et jernbanenett der store deler av infrastrukturen er gammel, uttaler Bane NOR.

Fakta – dette er solslyng og skinnebrudd

Jernbaneskinner er av stål. De trekker seg sammen når det er kaldt og utvider seg i varmen. Fordi sporet ligger fast, oppstår det et stort trykk i varmen. Da kan stålet vri seg.

- Ved solslyng stopper vi togtrafikken og reparerer sporet. Dette skjer forholdsvis sjelden, fordi skinnegangen overvåkes og vedlikeholdes. Vi vet at strekninger med mange krappe kurver er mer utsatt for solslyng, og krever større vedlikeholdsinnsats. Vi er også på vakt ved flom og store nedbørmengder, som kan vaske vekk pukk og dermed redusere stabiliteten i sporet, uttaler Bane NOR.

Skinnebrudd forekommer oftere når det er spesielt kaldt, siden stålet blir stivere. Det er også sårbart for «hjulslag» hvor tog med ujevne hjul slår på skinnene mens det kjører. Det er svært sjeldent skinnebrudd fører til avsporing.

Powered by Labrador CMS