NYE DRAMMENSERNERE: Her fra markeringen av ettårsdagen for krigen i Ukraina på Bragernes Torg forrige uke.

MENINGER: Ståle Sørensen (uavhengig)
Kommunestyrerepresentant og varaordfører

NYE DRAMMENSERNERE: Her fra markeringen av ettårsdagen for krigen i Ukraina på Bragernes Torg forrige uke.

Takk en Ukrainer for at Drammen vokser

MENINGER: Mange skylder på manglende boligbygging i Drammen som grunnen til lav befolkningsvekst. Det er en del av forklaringen. Men høyst sannsynlig ikke eneste.

Drammen sin befolkningsvekst de siste tiår skyldes i mindre grad fødselsoverskudd og innenlands flytting. Vi har for eksempel i overraskende liten grad klart å lokke til oss barnefamilier i etableringsfasen som skal ut av Oslogryta. Disse flytter til Bærum, Asker og kommuner i Romerike-området.

Det er heller ikke mangel på eneboliger som er forklaringen - da mange av disse også etablerer seg i moderne leiligheter og urbane rekkehus i sentrale strøk.

Drammens befolkningsvekst de siste tiår har basert seg på innvandring fra utlandet. Asylsøkere og flyktninger, men i aller størst grad arbeidsinnvandrere fra øst-europa.

Min personlige teori er at etterhvert som arbeidsmarkedene i hjemlandene har bedret seg, adgangen til innleid arbeidskraft har blitt begrenset og den generelle innvandringen til Norge har blitt begrenset kraftig via den forrige og nåværende regjeringen, ja så betyr det at Drammen taper.

Ikke nødvendigvis utelukkende ved at færre kommer. Men kombinasjonen av at færre kommer og at eksisterende arbeidsinnvandrere flytter hjem til hjemlandet eller finner seg andre land å jobbe i.

Vi er fortsatt ikke attraktive nok for barnefamiliene som skal ut av Oslogryta


Koronatiltakene har heller ikke bedret situasjonen, og hvor dårlig vi behandlet våre utenlandske venner gjennom tiltak har nok ikke gått ubemerket i enkelte miljøer.

Mange baltiske og polske arbeidsinnvandrere flyttet da hjem for godt. De kommer neppe tilbake til Drammen. Min teori, som jeg delvis kan belegge med tallmateriale, delvis med en «magefølelse» er at Drammen ikke har klart å gjøre noe med det strukturelle.

Vi er fortsatt ikke attraktive nok for barnefamiliene som skal ut av Oslogryta, samtidig har vi mistet mange innbyggere, stort sett arbeidsinnvandrere - og innvandringen har stoppet opp.

Ifjor økte innbyggertallet litt i Drammen. Det skyldes ukrainske innvandrere. Mitt råd til Drammen er å ta vare på disse. Noen skal tilbake til sitt hjemland, men er vi heldige vil noen av disse bli her, stifte familie og bli gode ukrainsk-norske innbyggere i Drammen. Slik våre tyrkiske, pakistanske, polske og baltiske Drammensere tidligere har beriket byen vår.

Drammen må bli en mer attraktiv by for unge etablerere som skal ut av oslogryta. Det gjør vi etter mitt syn ved å kombinere de urbane og grønne kvalitetene som er unike for Drammen.

Vi kan være en by man kan ha barn i, en by med et aktivt kulturliv, urbane kvaliteter og marka rett utenfor. Det kan hverken Asker, Bærum eller Lillestrøm konkurrere med.

Men vi er ikke gode nok. Hverken på å utvikle dette eller å selge dette inn.

Vi klarer ikke å gjøre noe grunnleggende med biltrafikken. Sentrum av Drammen er fortsatt en transportetappe med bil for folk ute i kommunedelene på vei til kjøpesenter, jobb eller andre aktiviteter og sentrale Drammen ikke et attraktivt nok sted å bo.

Samtidig som vi jobber med dette må vi være glade for de innvandrerne og arbeidsinnvandrerne som bosetter seg i Drammen. Ta de imot med åpne armer. Det er faktisk de som sørger for at vi vokser som kommune og by.

Powered by Labrador CMS