- STIKKER HODET I SANDEN: Hva Monica Myrvold Berg står for som ordfører og politiker har jeg lenge hatt vanskeligheter med å forstå, skriver DRM24's politiske kommentator.

Tillit bygges i millimeter, men rives i metervis

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Statistisk Sentralbyrås (SSB) nye befolkningstall for 2022 viser at Drammen har hatt en vekst i folketallet for første gang på flere år med omkring 1000 personer.

Flertallet av disse nye innbyggerne, nærmere 80 prosent, kommer fra utlandet, og de fleste av dem er igjen er ukrainske flyktninger. Vi ønsker dem selvfølgelig varmt velkommen som fullverdige medlemmer av drammensamfunnet. Dette er imidlertid personer som ikke har kommet til Drammen av fri vilje, og de fleste av dem håper nok å kunne returnere til sitt hjemland rasket mulig, selv om det ser mørkt ut i øyeblikket.

SSBs statistikk viser også at det fortsatt er lave fødselstall i Drammen, noe som burde bekymre oss alle.

Men, i stedet for å ta de faktiske forholdene og tallene innover seg, står både ordfører Monica Myrvold Berg og daglig leder i Drammensregionens Næringsforening jublende frem og proklamerer at: «Nå er trenden snudd. Flere flytter til Drammen».

Enhver som har litt greie på statistikk vet at det ikke er mulig å si noe bastant, om en trend har snudd eller ikke, med grunnlag bare i tall fra et år til et annet.

Vi ønsker alle at Drammen skal være en attraktiv by, men litt edruelighet bør også være på sin plass. Å ta året 2022, med den grusomme krigen i Ukraina og dertil stor flyktningestrøm, til inntekt for at trenden når det gjelder tilflytting til Drammen har snudd, er intet mindre et forsøk på å omgå virkeligheten.

At ordfører Monica Myrvold Berg velger denne taktikken føyer seg bare inn i hennes måte å fremstå på. Alle saker som det er et snev av konflikt i, eller på andre måter er vanskelige, unngår hun å kommentere, mens hun smilende får boltre seg i distriktets største lokalavis i det hun nok selv vil kalle «gladsaker».

Som tidligere skoleleder burde vel ordføreren for eksempel være mer opptatt av de meget uheldige forholdene som nå avsløres i drammensskolen når det gjelder kroppspress og mobbing, i stedet for å skjønnmale tall fra SSB om tilflytting. Foreløpig har hun sin vane tro vært helt taus om den vanskelige saken.

Vi ønsker alle at Drammen skal være en attraktiv by, men litt edruelighet bør også være på sin plass


Det samme gjelder resultatene fra lokaldemokratiundersøkelsen som Kommunens Sentralforbund har utført, og som viser at lokaldemokratiet i Drammen nærmere seg strykkarakter. Hva Monica Myrvold Berg står for som ordfører og politiker har jeg lenge hatt vanskeligheter med å forstå.

At Drammensregionens Næringsforening er blitt «en logrende puddel» i forholdet til Drammen kommune og ordføreren, er skuffende. Denne foreningen, sammen med den største lokalavisen (Drammens Tidende), burde vært de viktigste «vaktbikkjene» overfor det politiske systemet i Drammen kommune. Slik er det etter min mening ikke i dag.

Jeg tar sjansen, til tross for at jeg vet hvilke reaksjoner som kommer: Vi ser altfor ofte i drammenssamfunnet rolleblandinger og uheldig samrører mellom viktige meningsbærere.

At Drammens Tidende
, Drammen kommune og Drammensregionens Næringslivsforening stadig går hånd i hånd, og nå sist inngår et kommersielt samarbeid om «Sommerbyen Drammen», eller som det nå heter, Attraktive Drammen, er bare et eksempel på uheldige nære bånd etter min mening.

Å fremsnakke Drammen på en edruelig måte er selvfølgelig noe Drammens Tidende bør gjøre, men i det øyeblikk avisen tråkler seg inn i samarbeid som innebærer økonomiske bindinger og forventinger om gjenytelser slik ordfører Monica Myrvold Berg tydelig gir uttrykk for når det gjelder saken om Attraktive Drammen, mener jeg det burde ringe en bjelle for redaksjonsledelsen.

Tillit bygges i millimeter
, men rives i metervis er et ordtak som det stadig er viktig å minne hverandre om.

Powered by Labrador CMS