Tillit, troverdighet og klare prioriteringer må stå i fokus for drammenspolitikerne

KOMMENTAR: Noen tanker om drammenspolitikken ved inngangen til valgkampen - og et av de mer virkelighetsfjerne eksemplene på hva Drammen skal bli, jeg har sett og hørt på lenge.

Publisert Sist oppdatert

Har du tenkt tanken at neste gang vi snur kalenderbladet vil vi være inne i den første vårmåneden av 2023. I det vi går inn i februar måned er det nok derfor mange av oss som begynner å kjenne på trangen etter lysere og lengre dager.

Det er ikke rart at noen og enhver allerede nå kan begynne å kjenne dragningen av litt ekstra energi og føle litt ekstra optimisme. Dette er trolig sunt og godt for de fleste av oss, bare vi ikke faller i den villfarelsen av «å ta for mye Møllers tran», som det heter i våre dager.

Som politisk observatør og kommentator er det viktig også å hei på det positive våre politikere i Drammen ønsker å gjøre. Ikke vær i tvil om det. Likevel er det par ord som må være førende for alt politisk arbeid, og det er ordene PRIORITERING, TROVERDIGHET og TILLIT.

Det er noen saker som er viktigere enn andre både lokalt i Drammen og i det norske samfunnet totalt.

Vi kommer ikke unna at det er krig i Ukraina, at folk tynges ned av høye matvarepriser, at de skyhøye strømprisene rammer lommeboka meget hardt, at eldreomsorgen i Drammen ikke er god nok, at barnefattigdommen er for høy, at det er problemer med skoleutbygging, mangel på innbyggervekst og arbeidsplasser og ikke minst de store overskridelse ved byggingen av den nye bybrua.

Jeg mener dessverre allerede nå å se små tendenser til enkelte politikere i Drammen vil forsøke «å kaste blår i øynene på velgerne» (føre velgerne bak lyset) ved ikke å ta innover seg den tiden vi lever i, men fortelle oss om en ønsket virkelighet. Bare i løpet av den siste uken har jeg registret minst tre utspill fra Arbeiderpartiets ledende politikere i Drammen som det etter min mening er egnet å stille spørsmål ved.

At det nettopp er det tidligere store styringspartiet i Drammen, som for øyeblikket ser ut til «å ha tatt litt for mye Møllers tran», er vel ikke vanskelig å forstå når en ser på oppslutningen på meningsmålingene. Likevel er det underlig at drammensordføreren og hennes toppkandidater på kommunevalglisten tror velgerne ikke har fått med seg salige Henrik Ibsens ord, lagt i munnen til Peer Gynt:

Ja, tenke det. Ønske det. Ville det med - men gjøre det! Nei der skjønner jeg ikke!

Drammen skal tydeligvis nå gå fra å være Elvebyen Drammen, broenes by, kulturbyen Drammen, konsulenthovedstaden, landets grønneste by eller den beste skolebyen i landet til å bli «Sommerbyen Drammen»

Hvilke saker er det jeg tenker på? Jo Arbeiderpartiets ledende talsperson i Teknisk Hovedutvalg lover allerede nå bedre brøyting og mer penger til dette neste år. Hvordan kan hun love det i slutten av januar 2023? Her lukter det valgflesk.

Partiets hovedtalsperson i helse og sosialsaker «soler seg plutselig i glansen» av et forslag om å kopiere (i Mjøndalen) et meget godt NRK-initiativ om et Demenskor, selv om han var hovedarkitekten bak nedleggelsen av de to sykehjemmene for demente, Fredholt og Gulskogen, i Drammen. Smak på det!

For min del topper det seg
imidlertid når ordføreren, midt i en meget vanskelig økonomisk og sosial tid for veldig mange i drammenssamfunnet, velger å bruke de begredelige tallene for kortbruk og økonomi i Drammen om sommeren til en ny fanesak: Nemlig å gjøre Drammen til «selve sommerbyen».

Mens folk flest er opptatt av hvordan hverdagen i det hele tatt skal gå i hop økonomisk mener Drammens ordfører tydeligvis, sammen med et par andre sterke meningsbærere, at kommunen skal bruke penger på å bygge nye stupebrett og andre installasjoner langs elvebredden, i håp om at dette skal trekke flere tilreisende til Drammen.

Drammen skal tydeligvis nå gå fra å være Elvebyen Drammen, broenes by, kulturbyen Drammen, konsulenthovedstaden, landets grønneste by eller den beste skolebyen i landet til å bli «Sommerbyen Drammen». Og hvilke sammenlikning bruker Drammens ordfører når det gjelder å gjøre Drammen til «sommerbyen». Jo, hun trekker frem København. En by med 1,3 millioner innbygger og 11 millioner turistovernattinger årlig.

Et grellere og mer virkelighetsfjernt eksempel på manglende troverdighet og prioriteringer er det lenge siden jeg har sett og hørt. Peer Gynt blir bare smågutten i forhold til Drammens ordfører og hennes parti.

La oss håpe at det finnes mer edruelighet i resten av de politiske partiene i Drammen. Ellers tror jeg at det gamle ordtaket om at velgerne er mye klokere enn det politikerne tror fort kan vise seg å bli en hard virkelighet for mange drammenspolitikere ved høstens valg.

Jeg ser frem til den dagen ordføreren, næringslivsforeningen og områdets største lokalavis har brukt opp alle honnørordene i ordboka om hva Drammen ønsker å bli, men dessverre aldri ser ut til å bli! Jeg har skrevet det før, men gjentar det gjerne. Her i Drammen virker det som om det beste er det godes verste fiende.

Et ønske for den kommende valgkampen må derfor bli at politikere av alle slag, må legge ambisjonene for byen og kommunen på et nivå som er mulig å oppnå sett i forhold til de ressursene kommunen har og kan få. Først da får dere som politikere tillit og troverdighet, ja kanskje til og med forståelse for alle de vanskelige prioriteringene dere må og skal gjøre.

Powered by Labrador CMS