Trafikken strupes i Oslo: Forsinkelser og økte køer

Folk opplever økte køer i og utenfor rushtid, forsinkelser på kollektivtransport og kaos på småveiene etter at elbilene ble kastet ut av kollektivfeltene i mai. – Vi frykter enda større konsekvenser når Ring 1 stenges fullstendig, uttaler NAF.

Publisert

DRAMMEN: Fire av ti i Oslo og Akershus opplever mer kø, forsinkelser og økt trafikk etter at elbilene ikke lenger kan bruke kollektivfeltene i Oslo og Akershus. Det viser en ny undersøkelse Norstat har gjort for NAF.

En av fire i Oslo opplever mer trengsel eller forsinkelser på kollektivtransporten, og en av to i Akershus opplever mer kø både i rushtid og utenfor. I tillegg svarer hele 25 prosent i Akershus at trafikken på småveiene har økt.

– Vi frykter situasjonen blir enda verre utover sommeren. Trafikken gjennom Oslo skal strupes i tre år fremover, og mange har ennå ikke rukket å endre reisevaner, sier Handagard.

Bilistene har endret reisevaner først

De som reiser med bil har vært først ute og tilpasset reisevanene. Blant bilistene har 16 prosent endret tidspunkt de reiser på, og ni prosent utsetter eller avlyser reiser på grunn av kø. Likevel er det mange som ennå ikke har endret reisevaner. Hele 78 prosent i Oslo har ikke lagt om hverdagsreisene, og tilsvarende svarer 69 prosent i Akershus at de ikke har endret reisevaner.

– Vi skal følge situasjonen nøye gjennom sommeren. I juli er det færre som reiser til og fra jobb i Oslo, men at Ring 1 stenges kan få følger for ferietrafikken. Det kan bli lange køer på utfartsdager. Når trafikken tar seg opp etter sommeren kan det være mange som får seg et sjokk, sier Handagard.

Også verre for de som reiser kollektivt

NAF mener tallene i undersøkelsen viser at hittil har folk godtatt mer kø og forsinkelser, men at situasjonen kan bli enda verre etter sommeren om ikke flere legger om vanene.

– Det er et varsko at allerede er det en av fire i Oslo og en av fem i Akershus som opplever mer trengsel eller økte forsinkelser på kollektivtransporten allerede. Det kan bety at det å sette fra seg bilen blir mindre aktuelt for folk, sier Handagard.

Lammer lokalsamfunn

NAF mener flere tiltak kan være nødvendig for å unngå trafikkinfarkt i Oslo og Akershus de neste tre årene.

– Flere bussavganger, at togene går i rute og nye innfartsparkeringer med direktebusser er tiltak som kan bedre situasjonen. Vi må unngå at det blir fullstendig stillstand på veinettet de neste tre årene. Nå er situasjonen uholdbar for mange i Akershus, som opplever at trafikken spiller over på lokalveiene og lammer lokalsamfunn, sier Handagard.

Powered by Labrador CMS