BYGGEPLASS: Her fra Drammen stasjon i påsken, forrige gang det var stengt i forbindelse med riving av perronger og spor.
BYGGEPLASS: Her fra Drammen stasjon i påsken, forrige gang det var stengt i forbindelse med riving av perronger og spor.

Utbyggingsarbeidet stanser togtrafikken i pinsen

I pinsen blir det igjen stans i togtrafikken, når utbyggingsprosjektet skal utføre arbeider i og ved sporet. Det innebærer buss for tog, og nattarbeid.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Fredag kveld 26. mai stanser togtrafikken gjennom Drammen klokka 20. Arbeidet pågår til tirsdag 30. mai kl. 02.00.

- Da skal vi gjøre arbeid som ikke kan utføres når det går tog i sporene, opplyser Bane NOR.

Mens arbeidene pågår, blir alternativ transport mellom Brakerøya og Stokke/Kongsberg. Det er arbeider også i utbyggingsprosjektene.

I Drammen blir det arbeider både ved Drammen stasjon, Sundhaugen, Nedre Strøm og Sundland. I tillegg skal det gjøres arbeider på strekningen Skoger-Holm lenger sør. Her jobbes det med oppgradering av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg.

Drammen stasjon

- I området mellom gjenværende spor og elva, blir det spunting for den nye personundergangen. Vi skal armere og støpe ut pelene som ble rammet i påsken. Det blir også hammerboring under sporområdet, og omlegging av kabler, opplyser Bane NOR.

Ryddingangenundergangen

- Nord for den nye undergangen vi bygger for Drammen kommune, blir det spunting i pinsen. Det vil kunne bli spunting her helt til kl. 23.00 27. og 28. mai , opplyser Bane NOR.

Sundhaugen

- Her blir det blant annet rivearbeider, kabeltrekking og montering av master, åk og sporvekselvarme, opplyser Bane NOR.

Nedre Strøm

- Det blir betongarbeider i kulverten og arbeid med tilbakefylling over kulverten på anleggsområdet her, mandag 2. pinsedag. Dette arbeidet vil foregå i tidsrommet 09.00-19.00 , opplyser Bane NOR.

Sundland

- På Sundland bygger vi ny permanent togparkering som skal ta over for togparkeringen i Nybyen når utbyggingsprosjektet er ferdig. Her blir det døgnkontinuerlig arbeid i pinsen, med blant annet boring av fundamenter, opplyser Bane NOR.

Powered by Labrador CMS