Stenger populær «snarvei» for gjennomkjøring

Kjellstadveien i Lier ble onsdag stengt med gjennomkjøringsforbud for motoriserte kjøretøy.

Publisert Sist oppdatert

LIER: Veistrekningen som forbinder E134/Ringeriksveien og Nøsteveien blir ofte brukt av mange som snarvei mellom Drammen sentrum og Lier når trafikken står på E18 og Lierstranda.

Veien går imidlertid gjennom et boligfelt med fartshumper og 30-sone. Og nå har omsider beboerne i området fått gehør av kommunen, som har behandlet saken politisk med vedtak i kommunestyret.

Onsdag kom skiltingen på plass på stedet.

- Dette gjøres for å øke trafikksikkerheten for de som bor langs Kjellstadveien, har sitt daglige virke her eller har ærend i veien. Trafikanter som skal passere gjennom dette området må derfor benytte andre veier, uttaler Lier kommune.


Det hører også med til historien at Lier kommunen overtok ansvaret for Kjellstadveien fra Viken fylkeskommune i april.

- Det har i mange år vært oppmerksomhet rundt trafikksikkerheten langs den tidligere fylkesveien, men med begrenset plass er det ikke mulig å separere kjørende, syklende og gående på en god måte, uttaler kommunen.

Skal se på trafikkutviklingen

Selv om veien nå blir stengt, skal tiltaket evaueleres innen august 2023.

- Det blir foretatt tellinger langs de alternative veiene for å se trafikkutviklingen der. Tiltakt skal evalueres for å se om det har skapt økt utfordring på andre strekninger. For Lier kommune er det viktig at trafikksikkerheten ivaretas også på de alternative strekningene, uttaler kommunen.

Powered by Labrador CMS