SPERRES: Det avmerkede området sperres av førstkommende torsdag i forbindelse med testsprengning av bruelementer i elva. I perioden det sprenges, sørger vakter for at folk ikke står for nære, og den midlertidige gangbrua stenges.
SPERRES: Det avmerkede området sperres av førstkommende torsdag i forbindelse med testsprengning av bruelementer i elva. I perioden det sprenges, sørger vakter for at folk ikke står for nære, og den midlertidige gangbrua stenges.

Varsler sprengningsarbeid på Drammenselva

Sperrer av gangbrua og et område på Bragernes torsdag.

Publisert Sist oppdatert

SENTRUM: Det er en mindre del på et av fundamentene fra den gamle Bybrua som skal testsprenges torsdag. Bakgrunnen for at den første sprengsalven er en test, er at man ønsker å bli tryggere på egenskapene i betongen og finne ut om det er armering i fundamentene - altså om det er jernstenger i betongen. Ved å teste kan man justere lademengdene før senere sprengningsarbeid, opplyser kommunen.

Testsprengningen skjer på fundamentet nærmest land på Bragernes-siden. De tre fundamentene som er nærmest Bragernes skal sprenges helt i løpet av de nærmeste ukene, mens resten av fundamentene blir stående i elva. Sprengningen i høst betyr stengning av samme omfang som ved testen på torsdag.

– De som står igjen skal fungere som støtte mens man heiser på plass stålkonstruksjonen for den nye bybrua, forteller prosjektsjef Tommy Iversen i Drammen kommune.

Sperrer av område

Testsprengningen skjer på dagtid torsdag 15. september. Det er ikke satt et bestemt tidspunkt, og sprengningen vil gjennomføres når entreprenøren er klar og alle aktuelle er varslet.

Like i forkant av sprengningen vil det være flere vakter både på land og i båter som sperrer av området rundt for ferdsel. Den midlertidige gangbrua blir stengt i noen minutter mens området sikres og sprengningen pågår. I tillegg sperres det av et lite område på Bragernes-siden.

Veien sperres for trafikk og fotgjengere ved Skutebrygga, videre opp mot taxiparkeringen på Bragernes og bort til fotgjengerfeltet der man går opp på gangbrua (se illustrasjon over). Hos restaurantene Skutebrygga og Egon må gjestene være innendørs akkurat mens sprengningen pågår, opplyser kommunen.

Signal før sprengningen

Det settes opp et bobleanlegg i vannet som demper trykkbølgen fra sprengningen. Det minsker blant annet sjansen for vibrasjoner på land og vil gjøre at fisk rømmer før salven fyres av.

Før testsprengningen kan man høre et ett minutt langt faresignal. Den midlertidige gangbrua og de sperrede områdene åpnes umiddelbart etter at salven er avfyrt.

– Det er viktig å ivareta sikkerheten til alle og det er entreprenøren som definerer sikkerhetssone. Det er midt i en by og mange som ferdes i området, og vi gjør dette for å være helt trygge på at det er forsvarlig, sier Iversen.

Selv om et lite område sperres av, vil ikke testsprengningen merkes eller ses i stor grad.

– Det vil være veldig lite spektakulært og man vil nok se lite på overflaten av vannet, sier Iversen.

Ber båteiere ta en sjekk

Prosjektsjefen ber båteiere som har båten sin innenfor området det skal sperres av, om å ta en ekstra sjekk.

Dersom båteiere har utstyr og instrumenter i vannet, for eksempel ekkolodd, bør man ta det opp eller fjerne båten mens arbeidet pågår. Dette fordi utstyret kan bli påvirket av trykkbølgen fra sprengningen.

Det gjelder kun båter som står helt i nærheten, innenfor sikkerhetssonen.

Powered by Labrador CMS