MENINGER: Herman Ekle Lund
Gruppeleder, Drammen Venstre

Vi har ikke lov til å gå her og glemme

Venstre-politiker Herman Ekle Lund tar et kraftig oppgjør med rystende, islamistiske ytringer fra den lokale imamen Noor Ahmad Noor.

MENINGER: Drammen Venstre tar sterk avstand fra de antisemittiske, holocaust-hyllende og kvinnefiendtlige innleggene som det er gjort kjent at Drammens-imamen Noor Ahmad Noor fra menigheten Minhaj-ul-Quran har spredd i sosiale medier.

Ytringer som Noor har publisert, særlig dokumentert av Hans-Christian Holm i flere innlegg på sin Facebook-vegg, er sjokkerende og går på tvers av hva de aller fleste synes er greit.

Politianmeldelsen som Holm har levert inn og behandlingen av denne vil avgjøre hvor mye av innholdet som er straffbart.

Noors ytringer og sympatier sprer seg forbi disse enkeltstående innleggene

Selv om Noor har unnskyldt de omtalte Facebook-innleggene i møte med Drammens Tidende, viser Holm i sin anmeldelse at Noors ytringer og sympatier sprer seg forbi disse enkeltstående innleggene, med blant annet følgende eksempler:

Noor uttalte like før kvinnedagen i fjor at kvinnebevegelsen i Pakistan var «satanistisk og en utenlandsk konspirasjon».

I bøker som Islamic Concept of Law og Classification of Islamic Punishments forklarer Tahir ul-Qadri, lederen av Noors menighet, prinsipper for blant annet hudud-lovene i sharia, som inkluderer dødsstraff for blasfemi, steining for utroskap og amputasjon for tyveri.

Selv om loven er lik for alle så mener vi det hviler et større moralsk ansvar på en lederfigur i en meningsbærende organisasjon, enn innbyggere uten ledende verv i samfunnet, for å oppføre seg anstendig i offentligheten. En valgt imam har en annen autoritet og innflytelse en menigmann – og det er derfor også mer alvorlig når en slik figur sprer slike ytringer.

Det er viktig å snakke høyt om denne saken i Drammenssamfunnet og ikke feie den under teppet.


Blant annet derfor mener vi det er viktig å snakke høyt om denne saken i Drammenssamfunnet og ikke feie den under teppet.

Debatten om 22/7-terrorismen bør ha lært oss hvorfor vi må være årvåkne i møte med ekstreme, hatefulle ytringer i offentligheten. De mange politisk eller religiøst motiverte terrorangrepene de siste tjue årene viser at det er naivt, og etter vårt syn uansvarlig, å se bort fra koblingen mellom ytring av ekstreme konspirasjonsteorier, og voldelig handling.

De aller fleste som støtter slike teorier lar heldigvis aldri sine handlinger strekke seg forbi skriverier på internett.

Men noen få velger å ta det videre i voldelig terror.

«Sions vises protokoller», som Noor har promotert i sosiale medier, er sannsynligvis det klareste historiske eksemplet på hva deling av voldelige konspirasjonsteorier kan føre til i ytterste konsekvens.

Vi i Venstre ønsker ikke å innsnevre dagens lovlige rammer for hva det er lov til å si i offentligheten – i motsetning Tahir Ul-Qadri, lederen av Noors religiøse organisasjon Minhaj-Ul-Quran, som mener at blasfemikere skal «henrettes som en hund».

Men ytringsfriheten er ikke et vern mot å få kritisk søkelys og granskende oppmerksomhet rettet mot seg når man fremmer holdninger og teorier som er til allmenn bekymring.

Vi mener det er bekymringsfullt at Noors ytringer har fått gå under radaren så lenge, og ikke kom til overflaten før privatpersonen Holm avdekket det.

Desto viktigere er det nå å få avgrenset og klargjort hvor utbredt disse holdningene er – enten det gjelder én person, et fåtall personer eller et avgrenset miljø. Holm skriver i sin anmeldelse at Noors ytringer må ses i sammenheng med «den sterke antisemittismen i miljøene han tilhører».

Vi har høy tillit til at politiet vil etterforske denne saken en god og grundig måte.

Vi er tilhengere av forumer for dialog mellom mennesker og grupper med ulike meninger, slik eksempelvis DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynsforum) gjør en flott jobb med å arrangere i vår kommune.

Miljøer og personer som fremmer antisemittiske og kvinnefiendtlige holdninger bør imidlertid ikke anerkjennes og sidestilles med fredelige, liberale organisasjoner innenfor slike arenaer.

Vi er glade for at Ivar Flaten, daglig leder i Kirkelig Dialogsenter, sier tydelig at Noor har krysset en grense.

Av særlig hensyn til alle jøder i Drammen – men også alle fredelige muslimer – er det viktig at ledende skikkelser i kommunens moskeer nå trekker opp en svært tydelig linje mellom de muslimske miljøene og de ekstreme strømningene som har kommet til overflaten i denne saken – på samme måte som mange har oppfordret høyresiden til å ta et særlig oppgjør med høyreekstreme miljøer.

«Du har ikke lov til å gå der og glemme!» skriver Arnulf Øverland i sitt berømte dikt «Du må ikke sove». Selv om det nå er 76 år siden folkemordet på Europas jødiske befolkning ble avdekket og avsluttet, så er det ikke mindre viktig i dag å reagere skarpt og kompromissløst når Holocaust og andre voldelige grusomheter hylles og normaliseres – enten det skjer i islamistiske, høyreekstreme eller noen andre miljøer.

Autoritære krefter står og banker på døra til det liberale samfunnet fra flere ulike kanter nå. Fred og harmoni råder kun så lenge vi ikke glemmer hva som førte til det.

Nå må vi ikke sove.


Av
Herman Ekle Lund, gruppeleder
For Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS