Arrangerer folkemøte om Eikern som drikkevannskilde

Øvre Eiker kommune inviterer til åpent møte om vannmiljøarbeidet i vannområdet Eikeren tirsdag 21. juni

Publisert

ØVRE EIKER: Vannområdet Eikeren er et svært viktig vannområde med mange brukerinteresser. Midt i vannområdet ligger innsjøen Eikeren som fungerer som drikkevannskilde for deler av Øvre Eiker kommune og cirka 60 prosent av innbyggerne i tidligere Vestfold fylke.

Det er Øvre Eiker og Holmestrand som har størst arealer i vannområdet, og kommunene arbeider aktivt for å bedre vannkvaliteten i hele vannområdet. En rapport fra 2021 konkluderer med at økt innsats er nødvendig for å sikre god vannkvalitet i fremtiden.

Temaer på møtet:

  • Vannmiljøarbeid i Norge
  • Info om vannområdet Eikeren
  • Status og utfordringer i vannområdet Eikeren
  • Hensynssone rundt Eikeren
  • Innspill og synspunkter til arbeidet

Møtet gjennomføres i regi av vannområdet Eikeren på Buskerud Folkehøgskole. På møtet deltar ordfører Knut Kvale som er leder av politisk styringsgruppe i vannområdet Eikeren, og vannområdekoordinator Else Mari Espseth Nilsen.

Tilsvarende møte arrangeres for Holmestrand etter sommeren.

Powered by Labrador CMS