Godstogene kjører nå forbi den gamle godsterminalen som nå skal utvikles til Godsløkka, en ny bydel i Nybyen

Bane NOR baner vei for grønn bydel

I sommer har Bane NOR laget et planfritt togkryss på Grønland, et stort og viktig skritt mot prosjekt Godsløkka, en ny og grønn bydel i Nybyen.

Publisert Sist oppdatert

NYBYEN: Spol fram til 2026. Festivitasen rundt åpning av ny bybru og totalrenovert stasjon et tilbakelagt kapittel. Og byggearbeidene starter opp på et nedlagt knutepunkt for godstrafikk, de siste årene et nedslitt og støvete industriområde.

I triangelet mellom Nybyen, Grønland og Smithestrøm rykker mannskap og maskiner inn for å omskape den tidligere godsterminalen til byens nyeste og grønneste bydel.

Startskuddet for prosjektet og planene gikk for mange år siden. Grunneier Bane NOR Eiendom har vært en aktiv pådriver i prosessen med blant annet å avvikle godshåndtering og flytte bussparkering. Nå brukes en stor del av området til midlertidig togparkering i påvente av permanent hensettingsplass vest på Sundland.

Når den midlertidige togparkeringen er ryddet for skinner, master og teknisk anlegg i 2026, da kan arbeidene med boliger, næringslokaler og nye møteplasser starte.

Dagens Vestfoldbane er en barreiere gjennom Nybyen og Strømsø. Etter 2025 er barrieren klar for å brytes.

- Fremdriften i planarbeidet går som vi ønsker med byggestart sannsynligvis i 2026. Det blir en miljøvennlig bydel med en stor park vest på området, mot Smithestrøm. Og jeg kan bekrefte at Bane NOR eiendom nå overtar Circle K bensinstasjonen på den gamle bussterminalen. Det er naturlig at også det området etterhvert inngår i utviklingsplanene, sier prosjektsjef Jonas Norlin i Bane NOR Eiendom til DRM24.

Bane NOR Eiendom kjøper bensinstasjonen Circle K på den gamle nettbusstomta og innpasser denne eiendommen til utviklingen av hele Godsøkka og Grønland.

Prosjektet gikk lenge under navnet Godsalmenningen, men nå har Bane NOR Eiendom landet på Godsløkka. Planene er endret underveis og blant annet er gangbro over togsporene mellom Godsløkka og Grønland droppet. En gangbro ville kreve et for stort fotavtrykk både på Grønlandssiden og på Godsløkka. Planene er å bygge en miks av boliger, kontorer, kulturaktiviteter og byrom/park.

Drammens første planfrie togkryss, Sørlandsbanen over, Vestfoldbanen under. Området bak ved foten av Smithestrøm går blir grønn park.

Godsbygget bevares

Det gamle godsterminalbygget fra 1909 er et viktig kulturminne og skal restaureres. Det vil bli et viktig bindeledd mellom fortid og nåtid. Tidligere i år fikk dette godsbygget sin plass på listen over viktige kulturminner i Drammen og en plakett på bygget vitner om det.

Og det verneverdige godsbygget er allerede åpnet for kulturaktiviteter. Først ute var Østlandsutstillingen som viste et bredt spekter av verker fra lovende kunstnere i regionen. Det er krevende bygg for å huse aktiviteter med blant annet ventilasjon og kulde/varme. Men på sikt vil det komme løsninger på de utfordringene.

Tidligere ordfører Tore Opdal Hansen avduket i sommer plaketten som pryder det bevaringsvedige gamle godsbygget.

Utbygger med muskler

Planene for den nye bydelen er nærmest garantert å bli virkeliggjort. Bane NOR Eiendom er eneeier av området og ikke avhengig av kompromisser med andre aktører. De er en gigant på eiendommer i Norge og har økonomiske muskler som svulmer. Og en grønn profil lokker.

Diskusjonstemaer kan bli utnyttelsesgrad, byggehøyder, veiløsninger og rekkefølgebestemmelser.

I dette prosjektet har imidlertid Bane NOR Eiendom felles interesser med Drammen kommune med aksept og velvilje både i administrasjon og politiske kretser. Godsløkka vil stå for en trinnvis og ønsket utvikling over mange år og løfte byens omdømme. Og når nytt dobbeltspor til Vestfold går i tunnel, frigjøres også den gamle togtraseen til byutvikling.

Bane NOR la i sommer om sporene og fagfolk og heftige maskiner var i aksjon

Ny sporløsning = Bedre plass

Grønne Godsløkka vil utvikle seg på et område som er større enn den gamle godsterminalen. Det fordi Bane NOR radikalt bygger om sporløsninger og togtraseer i området. Den eksisterende Vestfoldbanen blir helt borte og fjerner dermed en barriere mot Smithestrøm.

Det nye dobbeltsporet til Vestfold går ned i en kulvert under bakken og videre i løsmassetunnel og bergtunnel. Det åpner for grøntanlegg på taket/toppen av traseen. I sommer ble to av sporene vestover fra Drammen stasjon lagt i en bue på taket av kulverten for en planfri togkryssing mellom Vestfoldbane og Sørlandsbane.

Det var en viktig milepæl på vei mot en permanent og arealeffektiv sporløsning for togtrafikken. Som da også kommer Godsløkka til gode.

Powered by Labrador CMS