HER SKAL TOGENE SOVE I TRE ÅR: Ny togoppstilling på den gamle godsterminalen står klar til bruk etter Bane NORs sommerpause.

Drammens byfornyelse på skinner: Nyanlegg i Nybyen overtar togparkering

En nybygget togparkering på Nybyens gamle godsterminal bli Bane NORs nye hensettingsplass og frigjør Skamarken til riggplass for ombygging av Drammen stasjon.

Publisert Sist oppdatert

SENTRUM: Mange drammenseres oppmerksomhet var i vår og sommer rettet mot siste reis for den tilårskomne bybrua. Nybygget gangbru over Drammenselva ga orkesterplass til byhistorie i bokstavelig talt rivende utvikling. Den 18. mai startet den brutale operasjonen der brua sakte men sikker tygges opp av kraftige monstermaskiner. Restene faller ned på en lekter og betong og metall fraktes til Holmennokken for sortering og gjenbruk.

Den gamle bybrua rives for å gi plass til en omfattende ombygging av spor og plattformdelen av Drammen stasjon:

  • Heving av jernbanesporene 40 cm for å motvirke flom.
  • Bygging av plattform til det nordligste jernbanesporet ut mot elva.
  • Nye overbygg på plattformene.
  • Trapper fra den nye bybrua direkte ned til plattformene.
  • Ny bybru over jernbanesporene med landkar lenger inn på Strømsø Torg.

Ryddesjau i sommer

Trafikanter over den nye gangbrua som tidligere i sommer flyttet blikket vekk fra bybrudramaet og så vestover mot Grønland, fikk med seg at tog og skinner på Skamarken forsvant. Da Bane NOR tok sommerpause i trafikken ble disse togene sendt på en lang sommerferie på forskjellige steder i Sør Norge.

Da togene ble omplassert rykket folk og maskiner inn: Kjøreledninger ble tatt ned, master demontert, skinner ble fjernet og jernbanetekniske anlegg ryddet vekk. Det hele for å klargjøre området for tre års tjeneste som riggplass til ombygging av stasjon og bygging av ny bybru.

Når sommerpausen i togtrafikken er over og starter i august, vil togsettene parkere i Nybyen på den gamle godsterminalen. I løpet av det siste året er alle godsrelaterte virksomheter flyttet ut fra den gamle terminalen.

Nye arbeidsbrakker rykker inn for drøye tre års tjenestetid, den gamle godsterminalen i bakgrunnen skal restaures og integreres i en helt ny bydel.

Hvileplass for 20 togsett

Siden nyttår er sidesporet til godsterminalen oppgradert og fører nå inn til sporvifte mellom Vestfoldbanen og Nybyen. En fullverdig togoppstilling med fundamentering, spor, master, kjøreledninger, penser og signaler. Det er også bygget en brakkerigg for servicepersonell.

På den nye togparkeringen er det plass til 20 togsett på 10 spor. Total sporlengde er 2770 meter (skinnelengde 5540 meter) som inkluderer 10 sporveksler. Området er flombelyst og TV-overvåket. I forrige uke ble kjørestrømmen koblet på.

Men togparkeringen i Nybyen er ingen permanent løsning, og skal fungere i tre år.

- 10 spor med plass til 20 togsett er klare i Nybyen, sier Torben Trogstad, prosjektleder jernbaneteknikk i Bane NOR.

Nye tider for godshåndtering

Den gamle godsterminalen ble anlagt i Nybyen en tid da byutvikling hadde helt andre rammebetingelser. Og jernbanen mer innflytelse. Fram til ganske nylig ble terminalen brukt til håndtering av tømmer, stykkgods og containere. Det var flere spor inne på området og et eget skiftelokomotiv med egen «garasje» hadde terminalen som arbeidsplass. Dette er nå flyttet i hovedsak til Holmen.

Fra terminalen gikk det også for mange år siden et godsspor ut til Tangen. Godt voksne drammensere husker fortsatt hvordan trafikken måtte stoppe for da jernbanebommene nederst i Konnerudgata gikk ned for brummende diesel med godsvogner på slep. Sporet gikk rett sør for Skistadbygget, parallelt med den gamle E18 gjennom Strømsø og ut til Rundtom.

Der var det nye bommer, røde lys og ringende klokker som sikret togene forkjørsrett ut til kaiene på Tangen.

Først togpark - så ny bydel

Da det store InterCity-prosjektet i Drammen ble utformet ble det klart at Skamarken ikke ville overleve som togoppstilling.

Bane Nor og Drammen kommune har hatt motstridende oppfatninger og ønsker om plassering og størrelse på ny oppstillingsplass. Etter noen runder med tøffe diskusjoner, ga Drammen kommune tilslutning til at permanent oppstillingsplass kunne bygges på Sundland der Bane NOR eier grunn.

Kommunen hadde sett for seg at dette området skulle brukes til bolig- og byutvikling på Gulskogen, ikke togparkering. Løsningen ga Bane NOR en plassering med grei og effektiv adkomst til Gulskogen stasjon og Drammen stasjon.

Men tautrekking og påfølgende runder med formaliteter og reguleringer truet fremdriften i hele det store puslespillet som ombyggingen av jernbanens i Drammen er. En løsning med midlertidig togoppstilling i Nybyen sikret fremdriften.

Når anlegget på Sundland står klart, trolig rundt midten av 2025, flyttes toghensettingen dit. Og anlegget i Nybyen blir avviklet etter tre års tjeneste og området frigjort til byutvikling. Disse utviklingsplanene lever sitt eget liv og vil sannsynligvis være godkjent av Drammen kommune i god tid før toghensetting i Nybyen avvikles.

Nye planer for Nybyen

Etter det DRM24 erfarer arbeides det med planmessig å skille ut det verneverdige godsterminalbygget fra resten av området og restaurere det som en forsert del av områdeutbyggingen. Det betyr at terminalbygget kan bli tilgjengelig som for eksempel aktivitetsbygg kanskje allerede en gang i 2023.

Når det store jernbaneprosjektet i Drammen står ferdig et stykke ut i 2025 og togene parkerer på Sundland, åpnes det for utviklingen av en helt ny bydel i Nybyen - knyttet sammen med den eksisterende bebyggelsen i bydelen.

Borte er en lurvete godsterminal, år med støyende bussparkering og tungtrafikk til og fra. Dagens spor til Vestfoldbanen vil bli avviklet og togtraseen frigitt til annen bruk.

I vest mot Smithestrøm vil en dobbeltsporet Vestfoldbane gå i kulvert under bakken med friområde i dagslyset på taket. Jernbanen vil bli langt mindre synlig og dominerende enn i dag. Og med kapitalsterke og handlekraftige Bane NOR Eiendom i samspill med utviklingsvennlige drammenspolitikere, ligger det an til å bli en spennende ny bydel i Nybyen.

Noen få drøye steinkast fra Drammens totalrenoverte midtpunkt: Ny bybru, ny stasjon og ny grønn lunge på Grønland ut mot oppfrisket elvepromenade. En bydel med grønn profil - dog ikke med torv og kuer på taket.

Her er et visuelt historisk perspektiv på forvandlingen av området de siste årene:

Historie anno april 2014.
Historie anno september 2021.
Historie anno juli 2022.
Powered by Labrador CMS