Forlatt godsterminal – midlertidig togparkering – ny bydel.

Godsterminal blir togparkering - så ny bydel

Bane NOR har startet bygging av midlertidig togparkering på den nedlagte godsterminalen i Nybyen, neste etappe på reisen mot en ny og sentrumsnær bydel.

Publisert Sist oppdatert

STRØMSØ/NYBYEN: Togparkeringen ved Sundhaugen, mellom Smithestrøm og Grønland, er nå historie. Under sommerens stenging av jernbanen er master, kjøreledninger, skinner og sporveksler demontert og kjørt bort. Og togene er midlertidig omplassert i området Sundland/Gulskogen.

Togtraseen vestover fra Drammen stasjon er nå klargjort for et dobbeltspor til Gulskogen og et skiftespor til Sundland. Og det er spuntet og klargjort trase for kulverten til nytt dobbeltspor i tunnel til Vestfold.

Dagens Vestfoldbane går på gammel trase gjennom anleggsområdet med mannskap, maskiner og anleggsplass på begge sider. Utover sommeren og høsten bygges et oppgradert sidespor inn til den nå fraflyttede godsterminalen.

Der etableres det innen neste sommer en sporvifte for hensetting av togsett, en midlertidig erstatning for Skamarken som blir riggplass for ombygging av Drammen stasjon og bygging av ny bybru.

Togparkeringen på Skamarken avvikles innen sommeren 2022 og får midlertidig oppholdstillatelse på nye spor i Nybyen (i bakgrunnen).
Bane NOR Eiendom vil lage ny bydel på den forlatte godsterminalen og ser utviklingen i sammenheng med den gamle busstomten til høyre.

Plan med stor P

Jernbaneutbyggingen i Drammen består av mange enkeltprosjekter, biter i et stort puslespill der anleggsplasser, midlertidig løsninger og permanente anlegg bygges parallelt. Den overordnede plan er det store InterCity-prosjektet. Samfunnets ambisjoner og planer om dobbeltspor og høyhastighetstog på Østlandet ut fra Oslo i retning nord, sørøst og sørvest.

Opprydding og omstrukturering av sporjungelen på Grønland/Nybyen er en helt nødvendig del for realisering av målet om et effektiv og sikkert togtilbud. Plan med stor P er nå over i synlige og sentrumsnære Prosjekter.

Sideeffekt: Frigjøring av store arealer til byutvikling. Grøntområde på Skamarken, ny bydel på godsterminalen og frigjøring av dagens togtrase til Vestfold som også er fjerning av en barriere.

Det er ryddet opp i sporjungelen på Grønland og det er spuntet og gjort klart i traesen for nytt dobbeltspor fra Drammen stasjon.
Gamle skinner og sviller ryddes bort for å gi plass til ny togparkering.

Godsalmenningen

Mannskap og maskiner som har inntatt den avviklede godsterminalen, skal bygge sporviften for hensetting av tog som bortvises fra Skamarken, trolig før neste sommer. Den midlertidige hensettingen vil skje på den nord-vestlige delen av området, opp mot dagens togspor. Det øvrige av området kan bebygges uavhengig av togparkeringen.

Grunneier Bane NOR Eiendom har store planer og arbeider opp mot kommunalt byråkrati og etter hvert besluttende politiske myndigheter. Med andre ord: Startskuddet for bygging av bydelen, transformasjonen på fagspråket, kan skje når planer er lagt/velsignet og Bane NOR Eiendom ser seg tjent med å trykke på startknappen. Bane NOR Eiendom er øverste divisjon av eiendoms- og utviklingsselskaper og har økonomiske muskler til å kjøre langsiktige løp.

Arbeidstittelen for den nye bydelen er «Godsalmenningen». Planer og visjoner er å bygge boliger, kontorer, næringslokaler og huse annen utadrettet virksomhet. Helt tidsriktig satser de på en grønn/miljøvenlig profil uten ruvende signalbygg. Det er den formelle tilnærmingen overfor Drammen kommune med forslag til reguleringsplaner og politisk aksept.

lmenningen kommer for øvrig fra gammelnorsk og brukes om felles areal, fellesområder med tverrgående gater og avlange plasser.

Ny bydel i Nybyen. Legg merke til bebyggelse med høyhus på den gamle bussterminalen.
Ny og miljøvennlig bydel slik Asplan Viak og Bane NOR Eiendom tenker seg det.
Midlertidig togparkering er tenkt nord på området opp mot eksisterende spor.

Trafikkutfordringer

Bane NOR Eiendom og Drammen kommune har felles interesse av å utvikle det nedslitte og lurvete område noen hundre meter fra byens midtpunkt. Men det blir trolig noen runder med diskusjoner og tautrekninger om utnyttelsesgrad, friarealer, byggehøyder og ikke minst infrastruktur.

Med et stort antall innbyggere og næringsaktivitet vil dagens adkomst via Griffenfelds gate/Kreftings gate et steinkast fra Konnerudgata, bli en trafikal utfordring i rushtidene. En adkomst også i vest med tilknytning til Øvre Sund bru vil være interessant. Byens nei til bomring/bypakke satte stopper (foreløpig) for tilfartsveien til Sundland via undergang under jernbanesporene to steinkast fra Gulskogen kirke.

Når Bane NOR Eiendom skal utvikle både Godsalmenningen og store deler av Sundland er bidrag til ny vei under jernbanesporene et aktuelt tema.

Krysset Kreftings gate/Griffenfeldts gate et steinkast fra Konnerudgata blir en trafikal utfordring med ny bydel på den nedlagte godsterminalen.
Powered by Labrador CMS