LANDFAST: Nå har siste del av bru-puslepillet landet på Bragernes/Øvre Strandgate og detaljer og finish gjenstår før bruåpning 18. mai.

Klart for bruåpning 18. mai

286 meter flunkende ny gangbro over Drammenselva er nå på plass og vil være klar til bruk 18. mai da riving av dagens bybru starter for å gi plass til et nytt ikonisk bybilde.

Publisert Sist oppdatert

SENTRUM: Torsdag kom de siste delene av den midlertidige gangbrua oppstrøms for bybrua i Drammen på plass. Bare noen detaljer gjenstår før den er klar til bruk. Og landkaret på Bragernes der brua lander i Øvre Strandgate, fullføres i løpet av kort tid.

- Jeg vil berømme ekstrainnsatsen som er gjort. Jeg er glad og takknemlig for alle som har trått til og gjort at vi har hentet inn forsinkelsene som de uforutsette grunnproblemene skapte. Nå går det mot åpning som planlagt 18. mai, sier prosjektleder Tommy Iversen i Drammen kommune til DRM24.

Oppdrag utført, en fornøyd gjeng brumontører kan puste ut og smile.

«Janson Footbridge»

Når den midlertidige gangbrua åpner 18. mai slippes de myke trafikanter inn på en flunkende ny og jomfruelig gangbru med det klingende merkenavnet «Janson Footbridge». Produsert i Antwerpen i Belgia av verdensomspennende «Janson Bridge», levert flatpakket til SVV bruavdeling i Norge og satt sammen etter alle kunstens regler/norsk regelverk.

- Dette er en stor jobb for oss. Men det har gått problemfritt og etter planen, ikke minst takket være dyktige samarbeidspartnere og god logistikk, sier Jonas Aae.

Han er byggeleder i Statens Vegvesens bruavdeling som blant annet disponerer beredskapsmateriell, rykker ut ved kriser og har bruer for utleie.

Byens nye og midlertidige landmerke/utsiktsplattformer er bygget i stål, den er 286 meter lang og tre meter bred innvendig. Den leveres med gate/brulys og får etter hvert et kamera der kommunen kan følge med på trafikken.

Lekter-løsning

Første del av monteringen skjedde i en intens og prikkfri operasjon over jernbanesporene på Skamarken der brua hviler på fundamenter mellom sporene. På Strømsøsiden er det bygget en heis og trapper så brukerne kan komme opp og ned til bakkeplan etter behov og ønske. Over jernbanesporene monteres det plater på sidene for blant annet for å hindre noen å klatre over sidekantene. Vindgufsene over elvedelen en vinterdag er noe brukerne må tåle.

Stålbrua veier 289 tonn og består av seks spenn over elva, to spenn over jernbanesporene og et spenn ved Ticonbygget. Over elva hviler brua på betongklosser på toppen av tykke stålrør drevet ned i elvebunnen.

Monteringen over elva bød på utfordringer. Løsningen ble laget i samarbeid med Nordic Crane/Kynningsrud: En kraftig mobilkran ble heist om bord på en lekter ved hjelp av en kran på Drammen Havn. Den vannmobile mobilkranløsningen ble tauet opp til monteringsjobben ved bybrua.

Selve brudelene ble delvis montert på Drammen havn og levert via lekter og slepebåt ettersom monteringen skred fram. Når tjenestetiden er over, trolig/forhåpentligvis høsten 2025, reverseres prosessen.

Overgangsvindu 18. mai

Bybrua er nå stengt for motorisert trafikk, men fortsatt åpen for syklende og gående. Forberedende arbeider for riving er i gang og en av de første dagene i kommende uke er heisen mellom brua og elvepromenaden borte. Årets 17. maitog blir avslutningsfesten for den litt slitne bybruveteranen.

18. mai er gangbrua åpen og da starter rivingen av den gamle ganske umiddelbart. Første del som rives er spennet mellom bropillaren nærmest Strømsø og bropilaren på nordsiden mot Bragernes.

Rekkefølge og fremdrift er valgt for ikke å svekke bærekonstruksjonene og utløse uønsket kollaps. Så følger en rekke enkeltprosesser som nysgjerrige og interesserte byvandrere kan følge med på fra et nytt gang/ståsted…

Powered by Labrador CMS