«Operasjon Gangbru» i gang

De første bruelementene av midlertidig gangbru over Drammenselva er nå på plass, montert i en prikkfri operasjon over jernbanesporene på Skamarken.

Publisert Sist oppdatert

SENTRUM: Ombygging og oppgradering av Drammen stasjon er en viktig del av Bane NORs InterCity-plan og dobbeltspor til Vestfold. Sporene på Drammen stasjon må heves cirka 40 cm for å redusere flomfare, og da blir det for trangt for tog og kjøreledning under bybrua.

Bane NOR måtte uansett bygge om deler av den eksisterende brua og var villig til å samarbeide med kommunen om å bygge en ny bru dersom dette var ønskelig. Etter år med debatt og tautrekking med Drammen kommune besluttet kommunen å benytte muligheten til å avløse den sterkt alderspregede bybrua med en ny forbindelse over elva i hjertet av Drammen.

I en dyr men spektakulær konstruksjon som vil bli et landmerke og skyve Ypsilon litt inn i skyggen.

Bru-puslespill

Men med drøye tre års byggetid for ny bybru forlangte folkeopinion og politikere en midlertidig og sentral forbindelse Bragernes-Strømsø. Alternativer ble utredet, inkludert fergeforbindelse, men valget falt på gangbru oppstrøms i Drammenselva.

I vinter har grunnarbeider og fundamentering preget sentrum. Bane NORs entreprenør NCC har bygget gangbrufundamentene mellom sporene på Skamarken og gjort klar landkjenningen mellom Skogerbrygget og Bueslaget.

Utleier/leverandør og montøransvarlig for den midlertidige gangbrua er Statens Vegvesens Bruavdeling. Mandag rullet elementene med selve gang- og sykkelbanen inn på Skamarken på spesialtransporter fra Nordic Crane/Kynningsrud i Kobbervikdalen der de var forhåndslagret.

Litt trangt inne på Grønland og krappe svinger rundt Statens Hus, men godt før skjema var elementene på plass inne mellom sporene.

Noen timer med montering, presisjonsløft og sikring og den delen av puslespillet var på plass. Dette ble gjort nå i påsken mens det er stans i togtrafikken ved Drammen stasjon.

Starter på Strømsø

Riving av bybrua starter med bruspennet mellom brufundamentet på land på Strømsøsiden og neste brufundament mot Bragernes. Rekkefølge/fremdrift på rivingen er avgjørende for at hele konstruksjonen ikke skal bli ustabil og gi farlige situasjoner.

2. mai stenges bybrua for buss- biltrafikk for å gi plass til forberedende rivearbeider. 17. mai går det siste folketoget over bybruveteranen, og dagen etter er det bare anleggsfolk og maskiner som har adgang.

Uforutsette problemer

Vanskelige grunnforhold i elva og uforutsette problemer har imidlertid skapt forsinkelser for Drammen kommune sin fundamentering av gangbrua over elvedelen.

Det betyr en risiko for at gangbrua ikke vil stå klar 18. mai og at de myke trafikanter må finner andre veier, for eksempel via Ypsilon.

For å avhjelpe dette settes det opp hyppig bussforbindelse mellom Strømsø og Bragernes. Denne provisoriske ordningen vil vare fram til gangbrua er åpnet. Det er antydet inntil seks uker, men håpet er at dette løses på to-tre uker.

Flytter togparkeringen

Togparkeringen på Skamarken går mot slutten. Spor og innstalasjoner på midlertidig togparkering på den gamle godsterminalen i Nybyen er snart klart. Når togparkeringen flyttes dit i sommer, frigjøres Skamarken til riggplass for Bane NOR.

De skal rive bybrua over jernbanesporene, foreta en totalrenovering av spor og perronger på Drammen stasjon og bygge en ny plattform nord på stasjonen ut mot elva. Og bygge bybrudelen over jernbanen.

Med andre ord et intrikat puslespill med logistikk, arbeider og utfordringer, inkludert en mulig leveransekrise av stål. Men altså først: Trafikkstengt bybru, 17. mai-tog, midlertidig bussforbindelse og ferdigstillelse midlertidig gangbru.

Powered by Labrador CMS