INNBYGGERMEDVIRKNING: Rådmann Elisabeth Enger presenterte samspill mellom kommune og innbyggere ved kommunesammenslåingen.
INNBYGGERMEDVIRKNING: Rådmann Elisabeth Enger presenterte samspill mellom kommune og innbyggere ved kommunesammenslåingen.

MENINGER: Janne Krogh-Bjørnerud
Forelder, Stensethalléen barnehage

Barnehagestriden: Nærutvalgene - kun et spill for galleriet?

- Det er flott med store visjoner om innbyggermedvirkning i lokaldemokratiet, men om det ikke tas ut i praktisk politikk blir det kun et spill for galleriet, skriver en forelder fra en av de nedleggingstruede barnehagene.

MENINGER: Ordfører Monica Myrvold Berg kunne mot slutten av 2020 komme med den gledelige nyheten om at nærutvalgene i Drammen kommune var på plass. Dette skulle sikre et aktivt lokaldemokrati i de ti kommunedelene, som et lite plaster på såret til de som var i mot sammenslåing og fryktet sentral styring fra Drammen by.

Men hva hjelper vel det, når nærutvalgene blir fullstendig overkjørt og ignorert?

I saken der Hovedutvalget for oppvekst og utdannings vedtok nye prinsipper for barnehagestruktur i kommunen har nærutvalgene blitt invitert til å komme med innspill. Av nærutvalgene har fem kommet med innspill, og fire av disse påpeker at den korte fristen på en uke gjør at de ikke får kommet med et gjennomdiskutert innspill. Nærutvalget for kommunedel 2 har som konsekvens av kort tidsfrist ikke kommet med innspill i det hele tatt.

Dette nevnes ikke i saksutredningen.

Kommunens visjon om nærdemokrati fremstår som en floskel.

Høringen resulterte i overveldende negative tilbakemeldinger fra både nærutvalg, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, og samtlige FAU - og samarbeidsgrupper. Uten at innspillene i det minste ble vurdert i saksutredningen. I en så viktig sak for mange av kommunens innbyggere er det provoserende at innbyggerne gjennom nærutvalgene ikke blir hørt. Kommunens visjon om nærdemokrati fremstår som en floskel. I forbindelse med et dialogmøte mellom sentrale posisjonspolitikere i utvalget og FAU uttrykte et utvalgsmedlem skepsis til om nærutvalgene i det hele tatt har reell påvirkningskraft. Han var i det minste ærlig.

I rådmannens forslag til Handlings - og økonomiplan 2022-2025 er det satt av over 12 millioner kroner til å investere i “medvirkning og lokaldemokrati”. På kommunens nettsider står det: “Nærutvalget skal involveres tidlig i prosessen i saker som angår lokalmiljøet og sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen.” Her er nærutvalgene hverken koblet på tidlig, eller blitt hørt.

Det er flott med store visjoner om innbyggermedvirkning i lokaldemokratiet, men om det ikke tas ut i praktisk politikk blir det kun et spill for galleriet.

Av
Janne Krogh-Bjørnerud
Forelder, Stensethalléen barnehage

Powered by Labrador CMS