Ble ikke enige om husleie – nå legges barnehagen ned

Tidligere Saron Barnehage – nå Sundbakken Solkolle Barnehage legges ned fra 1. august. Nærmere 50 barn står dermed uten en barnehageplass og 15 ansatte uten jobb. 

Publisert Sist oppdatert

ØVRE EIKER: Det er kjeden Læringsverkstedet som drifter barnehagen. Mandag 15. januar ble de ansatte og kommunen orientert av ledelsen i Læringsverkstedet om situasjonen og at det gikk mot en nedleggelse av barnehagen sentralt i Hokksund.

Mandag denne uken ble foreldre og foresatte orientert om det samme. Det vakte derfor sterke reaksjoner at tilbudet gjennom en årrekke nå forsvinner, skriver Eikernytt.no.

 Adm. dir. i Læringsverkstedet, Trude Sydtangen, opplyser at husleieavtalen skulle reforhandles og at de har hatt kontakt med eier av lokalet som barnehagen leier av i dag, Pinsemenigheten Sarpon, for å videreføre og fornye leieavtalen.

– Vi og utleier klarte ikke å bli enige om et husleienivå som er bærekraftig for barnehagen, dermed ble ikke leieavtalen fornyet. Konsekvensen av dette blir at barnehagen avvikles fra 1. august i år, sier hun.

Ser på alle muligheter

Kommunalsjef Oppvekst, Anne Kristin Svendsen, sier til Eikernytt at de er informert og jobber nå med å finne en løsning for barna som mister plassen sin i denne barnehagen.

– Vi har hatt et dialogmøte med alle barnehagene i Øvre Eiker i dag hvor vi ba om innspill på hvor mange barn vi kan få plass til. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å få plass til flest mulig, sier Svendsen.

Hun opplyser at fristen for å søke barnehageplass for neste skoleår er 15. mars. Svendsen oppfordrer alle berørte foreldre om å søke plass på vanlig måte, men krysse av for de fem valgene de har til rådighet i søknadskjemaet. Hun tør ikke love at de blir plass til alle i Hokksund eller nærområdet, men håper de kan løse dette på best mulig måte og at dette skjer før påske.

Skulle bygge ny barnehage – nå skrinlagt

Ifølge Trude Sydtangen var den opprinnelige planen å bygge en ny barnehage i Øvre Eiker som skulle erstatte Læringsverkstedet Sundbakken Solkollen Barnehage.

– Men mulighet til å finansiere private barnehager via Husbanklån har blitt avviklet, noe som var en ordning som nettopp var etablert for å finansiere private barnehagebygg. Per i dag er det ikke er mulig å finne den type finansiering som er nødvendig for å kunne investere i barnehagebygg, og derfor tar vi ikke på oss nye byggeprosjekter nå, sier hun.

– Men hva med alle barna og de ansatte. Hva skjer med dem og hva gjør dere for å avhjelpe situasjonen?

– Målet er å kunne tilby tilsvarende stilling til ansatte i andre barnehager i Læringsverkstedet. Regionleder vil umiddelbart gå i dialog med andre barnehager i Læringsverkstedet for å kartlegge ledige stillinger fra 1. august, sier Sydtangen.

– Barna vil sammen med de ansatte bli ivaretatt på en trygg og god måte. Barna vil ha fortrinnsrett til plass i andre Læringsverkstedet barnehager. Styrer og kommunen vil ha en tett og god dialog i forhold til søkeprosessen og foreldre kan få hjelp til å søke nye barnehager, sier hun.

Læringsverkstedet drifter også Rørensletta Barnehage samt barnehager i Drammen og Kongsberg. Totalt har konsernet hele 253 barnehager i Norge og er den største drifteren av private barnehager i landet.

Det har ikke lykkes Eikernytt.no å komme i kontakt med noen fra Pinsemenigheten Saron.

Powered by Labrador CMS