MENINGER: Kacper Wyszyński
Fpu drammen

Brakar øker billettprisene - Fpu krever senkning

MENINGER: Drammen-befolkningen kommer til å få et sjokk når de skal betale for bussbilletten sin fra 1. februar. Brakar, selskapet som driver bussene i byen, har bestemt seg for å heve prisene på bussbillettene. Dette er en dårlig beslutning, og det er flere grunner til at dette ikke bør skje.

Det er viktig å huske på at mange av dem som bruker bussen til å komme seg til og fra jobb eller skole, allerede har begrensede økonomiske midler. En prisøkning vil gjøre det enda vanskeligere for disse menneskene å betale for transporten sin, og kan til og med føre til at noen ikke lenger har råd til å ta bussen.

En økning i prisene kan føre til at flere velger å kjøre bil istedenfor å ta bussen, noe som kan føre til økt trafikk og forverret luftkvalitet i byen. Bussen er også et viktig transportmiddel for dem som ikke har råd til å kjøpe eller vedlikeholde en bil, og en prisøkning kan føre til at disse personene blir ekskludert fra samfunnet.

Fremskrittspartiet ungdom mener at det er viktig å gjøre det billigere å ta bussen for å øke tilgjengeligheten og redusere belastningen på miljøet. Vi vil å se en senkning i prisene for å gjøre det mer attraktivt å velge bussen som transportmiddel, og dermed bidra til en mer bærekraftig by.

Fremskrittspartiet ungdom i Drammen mener at en måte å senke prisene på bussbillettene på, er ved å fjerne drivstoffavgiftene som bussen må betale. Disse avgiftene utgjør en betydelig del av kostnadene for bussdriften, og fjerning av disse vil kunne gjøre det mulig å senke prisene på billettene uten at det går utover kvaliteten på tjenesten. Vi tror dette er en løsning som kan være positivt både for kundene og for miljøet, da det kan føre til at flere velger å ta bussen fremfor å kjøre bil.

Fremskrittspartiet ungdom i Drammen står for å se en senkning i prisene på bussbillettene, ikke en økning. Vi mener at det er viktig å sørge for at alle, uavhengig av økonomisk situasjon, skal ha tilgang til rimelig og pålitelig transport. Vi oppfordrer Brakar til å revurdere denne beslutningen, og heller se på måter å gjøre bussen mer tilgjengelig og attraktiv for befolkningen i stedet.

Av
Kacper Wyszyński
Fpu drammen

Powered by Labrador CMS