HØYRE-KRANGEL: Drammensordfører Kjell Arne Hermansen (foran) har havnet i ordkløyveri med partikollega og fylkesordfører Tore Opdal Hansen.

Busskuttene: - Bryter ikke belønningsavtalen

Fylkeskommunen ikke enig i Drammen kommunes påstand om at belønningsavtalen med staten brytes.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: De massive kuttene som er vedtatt i kollektivtransporten i Buskerud skal i stor grad tas på busslinjene i Drammen, noe kommunen ikke uten videre vil akseptere.

I et brev forrige uke adressert fylkeskommunen tok drammensordfører Kjell Arne Hermansen til orde for at kuttene ikke kunne gjennomføres uten å bryte forutsetningene for belønningsavtalen med staten, som forvaltes av Buskerud fylkeskommune.

Denne uka har han fått svar fra fylkesordfører Tore Opdal Hansen. Han hevder at fylkeskommunens kutt ikke innebærer er brudd med belønningsavtalen, og viser til følgende argumentasjon:

  • Reduksjonen i tilbudet er 7 prosent i Buskerudbyen, 93 prosent av tilbudet videreføres
  • Tilskuddet fra fylkeskommunen til kollektivtransport er høyere i 2024 enn i 2022
  • Staten har ikke kompensert gapet mellom kommunal deflator og prisveksten i kollektivtransporten, og det kan ikke forventes at fylkeskommunen skal dekke opp dette ved å redusere andre fylkeskommunale tjenester
  • Buskerudbyen har ikke deflatorjustert belønningsmidlene til kollektivtransport siden 2019, og dette utgjør 27 prosent av nedtrekket.

Opdal Hansen understreker at «fylkeskommunen deler Drammen kommunes bekymringer for kuttene i busstilbudet, og at vi vil vurdere fornyet satsing så fort den økonomiske situasjonen tillater dette».

- Det er sterkt beklagelig at disse kuttene må gjennomføres, når vi i stedet burde satse på en videreutvikling og forbedring av dagens kollektivtilbud til fylkets innbyggere. Som fylkesordfører er jeg opptatt av at vi har et godt tjenestetilbud til alle våre innbyggere, og jeg er den første til å beklage at vi nå står i en situasjon der vi i stedet gjør hverdagen for mange i Buskerud vanskeligere. Dessverre er den økonomiske situasjonen i nye Buskerud fylkeskommune så krevende at det ikke finnes noe alternativ på kort sikt. Det må gjennomføres store kutt innenfor en rekke av våre tjenestetilbud for å sikre et forsvarlig og bærekraftig budsjett for fylket, skriver Opdal Hansen i brevet.

Powered by Labrador CMS