Klar beskjed om buss-kutt: - Kan ikke gjennomføres

Mener fylkeskommunen bryter inngåtte avtaler om drift av busstilbudet i Buskerudbyen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Drammen kommune ved ordfører Kjell Arne Hermansen sendte torsdag brev til Buskerud fylkeskommune hvor de nå truer med etterspill dersom fylkeskommunen gjennomfører busskuttene som ble politisk vedtatt tidligere denne måneden.

De viser til tidligere inngåtte avtaler med staten som forplikter fylkeskommunen til å opprettholde drift av busstilbudet på et visst nivå, og at departementet kan holde tilbake midler dersom Buskerudbyen ikke følger opp sin del av belønningsavtalen på vesentlige områder - uten «relevante årsaker».

- Kommunen vurderer at fylkeskommunenens generelle økonomiske situasjon ikke er å anse som som en relevant grunn. Vår konklusjon er at å gjennomføre kuttene i busstilbudet vil innebære mislighold av avtalen om belønningsmidler, uttaler Hermansen i brevet.

Han er Buskerudbyens øverste politiske leder, og understreker at han har støtte også fra Lier kommune om at fylkeskommunen «ikke er i posisjon til å foreta de vedtatte kuttene i kollektivtilbudet». Løsningen, må ifølge Høyre-ordførerne være at staten bevilger fylkeskommunen tilskudd som setter fylkeskommunen i stand til å løse oppgavene sine.

- Kuttene i busstilbudet går på tvers av det viktigste samfunnsoppdraget vi skal løse gjennom å få flere innbyggere til å velge miljøriktige reisemåter istedenfor privatbil, sier Hermansen.

Det ble i et møte med samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) i april klart at Buskerudbyen ikke fikk anledning til å benytte belønningsmidler øremerket til lavere billettpriser, til å redde flere av busslinjene som nå er vedtatt nedlagt.

Powered by Labrador CMS