Anbefaler to doser til 16-17-åringene

Folkehelseinstituttet har vurdert ny kunnskap om vaksiners effekt og bivirkninger hos unge, og anbefaler at ungdommer født i 2004 og 2005 tilbys to vaksinedoser med et intervall på 12 uker. Regjeringen støtter beslutningen.

Publisert

NORGE: Anbefalingen baseres på en grundig gjennomgang av oppdatert kunnskap siden forrige vurdering i august.

FHI har vurdert beskyttelse etter én versus to vaksinedoser, smittesituasjonen i Norge spesielt blant ungdom, og risiko for bivirkninger, herunder hjertemuskelbetennelse (myokarditt), opplyser FHI i en pressemelding.

- To doser vil gi bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom, selv om det opptrer sjeldent i denne aldersgruppen. To doser gir også bedre beskyttelse mot mild sykdom og dermed smittespredning. Dette kan være viktig i en kommende smittebølge i vinter og i årene fremover. Den kjente, alvorlige bivirkningen myokarditt er sjelden, og har god prognose, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege ved Folkehelseinstituttet.

Siden uke 34 har 79 % av ungdom i årskull 2004-2005 fått første vaksinedose. Deltabølgen hadde en topp i uke 35, før vaksinasjon av 16-17-åringer var kommet ordentlig i gang. Det er likevel mulig å se en begynnende effekt av vaksinasjon fra uke 37 i årskull 2004 og 2005.

Langt intervall gir best vaksinerespons

–Med bakgrunn i oppdatert kunnskap om vaksineeffekt, anbefales det at intervallet mellom dosene strekkes til 12 uker. Et langt intervall mellom dosene gir den beste vaksineresponsen og vil være viktig for langsiktig beskyttelse i denne aldersgruppen, påpeker Margrethe Greve-Isdahl.

Hun fremhever også at det bør være rom for fleksibilitet for den enkelte, slik at intervall på 8 uker kan benyttes, og et lengre intervall også bør imøtekommes siden risiko for alvorlig sykdom er lav. For de som ønsker å vente med andre dose, må det være mulig å takke ja til tilbudet senere.

Etter gjennomgått infeksjon bør det gå minst 3 måneder etter infeksjon før vaksinasjon. Dette vil gi bedre beskyttelse av vaksinen.

Anbefaler BioNTech/Pfizer

–Vi anbefaler denne vaksinetypen siden de fleste ungdom i mange land har fått nettopp BioNTech/Pfizer. Det gir oss mer data og kunnskap om både effekt og bivirkninger. I Norge er det om lag 96 % av ungdom som har fått BioNTech/Pfizer vaksinen som første dose, og 4 % som har fått Moderna, sier Greve-Isdahl

De som har fått første dose Moderna anbefales også vaksinen fra BioNTech/Pfizer som andre vaksinedose, men det må være mulig for den enkelte å velge Moderna dersom de ønsker å ha begge vaksinedosene sine fra samme type, legger hun til.

Powered by Labrador CMS