UTELIVET KAN GÅ SIN GANG: Enn så lenge - i Drammen.
UTELIVET KAN GÅ SIN GANG: Enn så lenge - i Drammen.

Drammen unngår regionale corona-restriksjoner

Drammensdistriktet er ikke med på listen over kommuner som omfattes av nye, strenge corona-restriksjoner tilsvarende det vi har sett før.

Publisert Sist oppdatert

NORGE/VIKEN: Ved inngangen til julebordsesongen innføres det nå omfattende tiltak i 22 Viken-kommuner, inkludert Asker og Oslo, men hovedsakelig øst for Oslo og i gamle Akershus.

Krav om bordservering, sitteplasser, antallsbegrensninger og munnbindpåbud er blant tiltakene som nå innføres.

Drammen, Lier og Øvre Eiker er foreløpig ikke med på listen - og det betyr at nattklubber og utesteder kan fortsette som normalt - enn så lenge.

Følgende regionale tiltak innføres med forskrift i utvalgte kommuner:

 • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion.
 • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
 • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
 • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
 • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
 • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling

De regionale tiltakene vil tre i kraft fra og med midnatt natt til fredag 3. desember 2021. Tiltakene varer i første omgang i 14 dager.

Følgende kommuner er omfattet:

 • Oslo
 • Asker
 • Bærum
 • Grue
 • Kongsvinger
 • Nord-Odal
 • Sør-Odal
 • Eidskog
 • Hurdal
 • Nannestad
 • Ullensaker
 • Gjerdrum
 • Nes
 • Lørenskog
 • Lillestrøm
 • Rælingen
 • Aurskog-Høland
 • Enebakk
 • Nordre Follo
 • Ås
 • Nesodden
 • Frogn

Utbrudd i Oslo-området

– Målet vårt er å beholde kontrollen på pandemien. Vi må beskytte kapasiteten i helsetjenesten i kommuner som nå kan være berørt av smitteutbrudd med omikron-varianten. Det er viktig at vi raskt begrenser kontakt og mobilitet i disse områdene. Samtidig ønsker vi ikke å innføre unødige begrensninger i folks liv. Men regjeringen vil komme med strengere tiltak hvis det blir nødvendig, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Det er bekreftet et større smitteutbrudd i Oslo med omikron-varianten i forbindelse med et julebord. Personer fra Oslo og kommuner rundt hovedstaden deltok. I tillegg er det bekreftet smitte av omikron-varianten i Øygarden og blant enkelte reisende til Norge fra sørlige Afrika.

Sprer seg raskt

Folkehelseinstituttet mener det omfattende utbruddet knyttet til arrangementet både viser at omikron har stort spredningspotensial, og at det er mulig at vaksineeffekten kan være lav når det gjelder smittespredning. Det er så langt ikke konkludert med om omikron-varianten fører til mer alvorlig sykdom. Vaksinene gir trolig beskyttelse mot alvorlig sykdom, men graden av beskyttelse er usikker.

– Vi trenger mer kunnskap. Med de regionale tiltakene vil vi forsinke spredningen av omikron-varianten i Norge inntil flere eldre har blitt vaksinert og inntil vi har fått mer kunnskap. I tillegg har vi økende smittespredning i landet generelt, særlig i Oslo og Viken, og disse tiltakene vil også begrense den generelle smittespredningen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

De regionale tiltakene innføres i kommuner som er berørt av pågående utbrudd av omikron-variant og der det også er stor belastning på spesialisthelsetjenestene. Kommuner som tilhører opptaksområdet til Akershus universitetssykehus er inkludert. Flere av disse kommunene inngår i samme bo- og arbeidsregion, der er det stor mobilitet.

Nye nasjonale anbefalinger

Regjeringen innfører flere nasjonale tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten. Det anbefales blant annet å holde avstand og å unngå håndhilsing og klemming.

– Både Helsedirektoratet og FHI understreker at det er nødvendig å sette i verk tiltak raskt for å forsinke spredningen av omikron-varianten. Det vil gi oss tid til å få mer kunnskap om viruset. Regjeringen innfører derfor tre nasjonale anbefalinger i dag, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

– Regjeringen følger situasjonen tett. Vi kan ikke utelukke at det vil komme strengere tiltak senere, dersom det blir behov for det, sier statsminister Jonas Gahr Støre. De kontaktreduserende tiltakene er:

 • Hold avstand til andre, gjerne en meter der det er mulig. Unngå klemming (nytt) og håndhilsing.
 • Anbefaling om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går ut over viktige og nødvendige tjenester, sørger for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken, for eksempel at det slik for bedriften samlet sett utgjør 50 prosent (nytt)
 • Vi ber voksne vurdere om man kan redusere antall nærkontakter noe (nytt).
 • Det er en nasjonal anbefaling om å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten.
 • Det er nasjonal anbefaling om å bruke munnbind på kollektivtransport, i taxi, i butikker og på kjøpesentre der det ikke er mulig å holde avstand.Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, f.eks når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på vei ut av en fotballstadion.

Alle som kommer til Norge må teste seg etter ankomst

Regjeringen innfører strengere testkrav på grensen, for å forsinke og begrense spredning av den nye virusvarianten omikron. Fra og med midnatt, natt til fredag 3. desember, må alle som kommer til Norge i utgangspunktet teste seg uavhengig av vaksinasjonsstatus.

- Vi har en alvorlig smittesituasjon i Norge. Det er nødvendig å sette inn strengere tiltak for å forsinke spredning av omikron-varianten. Dette gjør vi for å beholde kontrollen, skaffe mer kunnskap om den nye virusvarianten og for å unngå at helsetjenesten blir overbelastet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Regjeringen har også et formål om å forsinke etableringen av omikronvarianten som dominerende variant i landet inntil flere eldre og sårbare har blitt vaksinert.

I tråd med anbefaling fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet endres covid-19-forskriften slik at alle som kommer til Norge må teste seg. Der det er teststasjon på grenseovergangsstedet skal testen tas der, eller der hvor myndighetene bestemmer at testen skal tas.

I tilfeller hvor det ikke er teststasjon på grenseovergangsstedet ved grensepasseringen, skal testen tas innen 24 timer etter ankomst. Den reisende kan i disse tilfellene selv velge mellom å ta en antigen hurtigtest ved en offentlig teststasjon eller ta en antigen hurtigtest som selvtest.

Ved positiv hurtigtest, uansett om den er tatt på teststasjon eller som selvtest, blir det en forskriftsfestet plikt til å gjennomføre PCR-test snarest mulig og senest innen 24 timer. Kravet gjelder også dem som er fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19. Innreisende som er over 12 år skal ha på munnbind på offentlige steder hvor det ikke er mulig å unngå nærkontakt, inntil de har fått negativ test.

I tillegg kan det foretas risikobasert testing av reisende (bortsett fra de med særskilte unntak). Tidligere særskilte unntak fra kravet om test ved ankomst til Norge, blant annet for grensependlere, flypersonell og yrkessjåfører, videreføres.

Powered by Labrador CMS