Starter vaksinering av barn i risikogruppe ned til 12 år

FHI anbefaler at barn og ungdom med alvorlig underliggende sykdom får tilbud om coronavaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år.

Publisert Sist oppdatert

NORGE/DRAMMEN: For barn og unge er risikoen for alvorlig sykdom som følge av covid-19 lav. Dette gjelder også barn og unge med kronisk underliggende sykdommer. Det åpnes nå likevel for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom, opplyser Drammen kommunen.

Vaksinen fra Pfizer er godkjent for barn og unge fra 12 år og oppover. Det er denne vaksinen barn og ungdom som skal vaksineres, får.

Tilbudet om koronavaksine går først og fremst til barn og ungdommer som har alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer. I tillegg kan det være aktuelt å vaksinere barn og unge med følgende sykdommer/tilstander:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon generelt)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Andre tilstander med særlig høy risiko kan vurderes individuelt etter særskilt anbefaling fra barnelege.

Sykdommene/tilstandene er definert ut fra kunnskap om risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos voksne. Det er kun barn og ungdom med hjerte-lungesykdom det er vist en økt innleggelsesrate for i Norge, men svært få har vært innlagt, så tallene må tolkes med forsiktighet. Internasjonale oversikter tyder på noe økt risiko for innleggelse hos barn og ungdom med komplekse syndromer og nevrologiske tilstander.

Listen ovenfor representerer likevel grupper som er spesielt sårbare og kan ha nytte av beskyttelsen for å normalisere tilværelsen når samfunnet gjenåpner. Noen andre tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp ved de fleste infeksjoner kan vurderes individuelt.

Kartlegging på sykehuset

Barn og unge i alderen 12-17 år som skal vaksineres, får vaksinen i Drammenshallen, ifølge kommunen.

Det er foreløpig ikke åpnet for vaksinasjon av friske barn og ungdom som er nærkontakter til personer i risikogruppene.

Ved Drammen sykehus har barne- og ungdomsavdelingen kartlagt hvem som bør tilbys vaksinasjon.

- Dette er et pågående arbeid, og foresatte til ungdom i alderen 12-17 år som har en medisinsk tilstand som beskrevet over, men som fortsatt ikke har blitt informert om vaksine, kan kontakte fastlegen, uttaler kommunen.

Powered by Labrador CMS