MENINGER: Bijan Gharahkhani
Flerkulturelt Råd, Viken

- De modige demonstrantene i Iran har vår støtte

Flerkulturelt råd i Viken ønsker å uttrykke vår medfølelse og støtte til modige kvinner og menn som har tatt til gatene i håp om et rettferdig samfunn.

MENINGER: Dødsfallet på 22 år gamle Masha Amini har vekt sterke reaksjoner verden rundt. Dette har ført til protester og demonstrasjoner flere steder. Hennes kusine, Sonya Aili har tidligere opplyst at Masha ikke er hennes rette navn. Hennes rette navn var Jina. Flerkulturelt råd i Viken velger derfor å bruke hennes rette navn.

Jina Amini ble tatt med til politistasjonen fordi hun ikke hadde dekket håret sitt tilstrekkelig. Hun ble erklært død etter tre dager i varetekt hos iransk politi. Det blir opplyst av iranske myndigheter at Jina døde av et hjerteinfarkt. Familien til Jina og demonstrantene avviser denne informasjonen og mener at hun ble drept i politiets varetekt.

Flerkulturelt råd i Viken ønsker å uttrykke vår dypeste medfølelse med Jina Aminis familie i Iran og hennes slektninger her i Norge.

Flerkulturelt råd i Viken fordømmer brudd på menneskerettigheter som foregår i Iran. Demonstrantene i Iran blir møtt med vold og tusenvis av kvinner arresteres for å ha brutt reglementet om hijab-bruk. Iranske myndigheter har også stengt ned landets internett.

I Norge har vi flere borgere med flerkulturell bakgrunn fra Iran, som berøres av konfliktene gjennom egne familier og venner. Det er viktig at vi står i solidaritet mot urett som begås i Iran. Vi mener at det er viktig å engasjere seg for alle som kjemper med livet for den samme friheten og demokratiet vi har i Norge.

Flerkulturelt råd i Viken ønsker å uttrykke vår medfølelse og støtte til modige kvinner og menn som har tatt til gatene i håp om et rettferdig samfunn, våre tanker går til demonstrantene i Iran.

Av
Bijan Gharahkhani, leder
Flerkulturelt råd, Viken

Powered by Labrador CMS