Disse elsparkesykkel-reglene gjelder fra 15. juni

Regjeringen gjør ytterligere innstramminger i regelverket.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: Allerede i januar ble det klart at det blir promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år, hjelmpåbud for barn under 15 år og omklassifisering fra «sykkel» til «motorvogn».

Nå er ytterligere innstramminger i regelverket klart, etter gjennomført høring, opplyser samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Krav til ansvarsforsikring for både utleiesykler og privateide

Små elektriske kjøretøy vil også bli omfattet av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring. Dette vil gjelde både privateide og utleide små elektriske kjøretøy. Det blir overgangsordninger for å gi tid til å innrette seg, med noe lengre overgangstid for privateide enn for de kommersielle utleierne.

Utleide små elektriske kjøretøy vil omfattes fra 1. september 2022, mens eiere av private kjøretøy vil omfattes, og må skaffe forsikring innen 1. januar 2023.


– Det at små elektriske kjøretøy også skal bli omfattet av bilansvarsloven, vil i større grad ansvarliggjøre både de kommersielle aktørene og private eiere og gi økonomiske incentiver til å redusere ulykkeskostnadene og dermed bidra til risikoreduserende adferd, og i tillegg sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, sier Nygård.

Hensynene gjør seg sterkest gjeldende for utleide kjøretøy, men i tråd med et flertall av høringsinstansene vil også privateide kjøretøy omfattes.

Tap av førerrett ved promillekjøring

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske kjøretøy, vil de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring gjelde, men regjeringen fastsetter særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.

Regelendringene trer i kraft 15. juni

Dette blir endringene som trer i kraft 15. juni:

  • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
  • Aldersgrense på 12 år.
  • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
  • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra "sykkel" til "motorvogn".

I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring. Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide kjøretøy og fra 1. januar 2023 for privateide kjøretøy.

– Jeg er glad for at vi nå endelig får disse regelendringene på plass. Vi har i for lang tid sett et uakseptabelt høyt antall alvorlige skader ved bruk av elsparkesykler, mange knyttet til ruspåvirket kjøring. Jeg håper at vi ved å stramme ytterligere inn i regelverket, vil se færre både skader og konflikter denne sommeren, sier Nygård.

Det vil også gjøres enkelte andre endringer. Det fastsettes særlige trafikkregler og skiltregler for liten elektriske motorvogn. Med unntak for reglene som nevnt over vil de i hovedsak være tilsvarende de som i dag gjelder for sykkel.

IF: - Utfordrende

Forsikringsselskapet If mener det vilbli utfordrende å få elsparkesyklister til å kjøpe pålagt forsikring.

– Som forsikringsselskap kommer vi til å sette opp og lage disse ansvarsforsikringene. Utfordringen vil nok bli å få alle privatpersoner som eier en elsparkesykkel til å forstå at denne forsikringen er noe du faktisk er lovpålagt å ha, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i forsikringsselskapet If.

– Vi tror at myndighetene har et stort informasjonsarbeid foran seg for å få folk til å forstå viktigheten av å ha denne lovpålagte ansvarsdekningen, sier Clementz.

Powered by Labrador CMS